Taotlusvormid

Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooniga loodi inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekiri (art 16), kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimekiri (art 17) ning register, kuhu koondatakse häid näiteid vaimse kultuuripärandi kaitsemeetmetest (art 18). 

Taotlusi nendesse nimekirjadesse saavad esitada kõik konventsiooniga ühinenud riigid. Taotluste esitamise tähtaeg on igal aastal 31. märts. Täpsem info taotluste esitamise kohta on koondatud UNESCO veebilehele. Ehkki taotlused tuleb esitada inglise või prantsuse keeles, saab siin lehel tutvuda ka taotlusvormide eestikeelsete versioonidega. 

Kiireloomulist kaitset vajava vaimse pärandi nimekirja taotlusvorm ICH-01
Vormi ICH-01 täitmise juhend

Inimkonna vaimse pärandi esindusnimekirja taotlusvorm ICH-02Vormi ICH-02 täitmise juhend

Kaitsemeetmete registri taotlusvorm ICH-03
Vormi ICH-03 täitmise juhend

Kõik lisamaterjalid (nt fotod, videod), mis esitatakse koos taotlusvormiga ICH-01, ICH-02 või ICH-03, peavad olema varustatud allkirjastatud litsentsiga, mis annab UNESCOle nende kasutamisõiguse.

Litsents fotode kasutamiseks (ICH-07 foto)
Litsents video(te) kasutamiseks (ICH-07 video)
Juhend