Eetika

UNESCO prioriteetide seas on reageerimine ülemaailmsetele sotsiaalsetele probleemidele ja eetikaküsimustele. Olulised on väärtused, sallivus, inimõigused jm. teemad ning eetika teaduses, tehnoloogias (sh tehisintellekti eetiline kasutamine), samuti keskkonnateemades sh bioeetikas.

UNESCO ERK teeb eetika, sallivuse, väärtuste ja inimõiguste valdkonnas Eesti-siseselt koostööd Kultuuriministeeriumi, Välisministeeriumi, Eesti Inimõiguste Keskuse, Inimõiguste Instituudi, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse ja teiste organisatsioonidega.