Eetika

UNESCO prioriteetide seas on reageerimine ülemaailmsetele sotsiaalsetele probleemidele ja eetikaküsimustele. Olulised on väärtused, sallivus, inimõigused jm. teemad ning eetika teaduses, tehnoloogias, keskkonnateemades sh bioeetika.

UNESCO ERK teeb eetika, sallivuse, väärtuste ja inimõiguste valdkonnas Eesti-siseselt koostööd Kultuuriministeeriumi, Välisministeeriumi, Eesti Inimõiguste Keskuse, Inimõiguste Instituudi, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse ja teiste organisatsioonidega.