2020/21. õa tegevused

25.–26. september Ühendkoolide aastakonverents ja tänuõhtu (toimub veebis, registreerumine siin)

september–detsember BSP sügisvaatlused (vee- ja õhukvaliteet, jõe- ja rannikuvaatlus, fenoloogia, lindude ökoloogia) 

septemberdetsember Maailmapäevad 2020 (taotluste esitamine kuni 05.10)

oktoober Õiglase kaubanduse kuu ja uuring (registreerimine kuni 30.09)

1. oktoober–30. november Rahvusvaheline Läänemere veebiviktoriin

2. oktoober Proovikivi inspiratsiooniüritus (vt koolitusplaani)

8. oktoober Sõpruskoolide projekti infopäev

22.24. oktoober Rahvusvaheline ÜRO matke (toimub veebis)

24.31. oktoober Meediapädevuse nädal 2020 (konkursitööde esitamine kuni 19.10)

27.–28. oktoober BSP õpetajate rahvusvaheline veebinar kogemuste vahetamiseks (Soome)

november 2020  mai 2021 ÜRO matke programmi tutvustus ja ettevalmistavad üritused

19. november Filosoofiapäev (toimub veebis)

27. november Õpilasuurimuste veebikonverents (korraldab Peterburi Lütseum 179)

jaanuar–veebruar Rahvusvahelise Läänemere veebiviktoriini tulemuste avaldamine, võitjate väljakuulutamine ja auhindade üleandmine

jaanuar-mai #TrashHack kampaania

jaanuar–märts Maailmahariduse kursus haridustöötajatele

28. jaanuar-7. märts BSP linnuviktoriin

5. veebruar Rahvusvaheline BSP õpetajate koostöökohtumine klassi diskussioonide pidamiseks

10. veebruar Maailmapäevade konkursi veebigaala

18. veebruar ÜRO matke ettevalmistav veebinar “Global challenges and opportunities of the 21st century: responsibilities of individuals and nations”

veebruar Tartu loodusmaja keskkonnaalaste uurimistööde ja õpilasprojektide konkurss

veebruar BSP tegevused õhu kvaliteedi kuu raames

31. märts Kliimamuutuste teemalise noorte loovkonkursi tööde esitamise tähtaeg

märts–mai BSP kevadvaatlused (vee- ja õhukvaliteet, jõe- ja rannikuvaatlus, fenoloogia, lindude ökoloogia)

22.-26. märts BSP rahvusvahelised tegevused veepäeva tähistamiseks

30. ja 31. märts ÜRO matke infotunnid õpetajatele

aprill Maailmahariduse koolitused alusharidustöötajatele

20. aprill Kodanikuteaduse õppepäev Põlvas: õhukvaliteet, kliimamuutused ja kestlik areng

27. aprill Võimalus osaleda Leedu rahvusvahelisel õpilaskonverentsil “Back to Nature” ja tutvustada oma vaatlustulemusi (registreerimistähtaeg 10. aprill)

mai–juuni Kestliku arengu nädal koolidele ja Mondo haridusseminar õpetajatele

4.-7. mai Rahvusvaheline Aro õpilaslaager (veebipõhised töötoad ja loengud)

juuni–august Läänemere veebiviktoriini auhinna saajate töövarjupäevad loodusteadlaste juures

5. juuni Kodanikuteaduse õppepäev: lindude ökoloogia ja kestlikku arengut toetav haridus

10.-12. juuni Rahvusvaheline ÜRO matke (toimub veebi keskkonnas)

30. juuni UNESCO ühendkoolide võrgustiku liikmete aasta tegevusaruannete esitamise tähtaeg (sh sisend Eesti võrgustiku aasta kogumikku)

Uuendatud: 08.06.2021