Kultuuriväärtuste kaitse relvakonflikti korral

Maailma ajalugu on pikitud arvukate sõdade ja relvakonfliktidega, mille kõige valusam tagajärg on mõistagi inimelude kaotus. Teise maailmasõja ja hilisemate relvakonfliktide käigus on massiliselt hävitatud ka sõdivate vaenupoolte kultuuriväärtusi, mis vaesestab maailma tervikuna. 1954. a. võttis UNESCO vastu esimese rahvusvahelise lepingu – relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsiooni – mis oli suunatud terves ulatuses üksnes kultuuriväärtuste kaitsele relvakonflikti korral. Sellel lepingul on ka kaks lisaprotokolli. 

Kultuuriministeeriumi juures tegutsenud relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsiooni protokollide rakendamise ühiskomisjoni töö korraldamine viidi 2021. aastal üle Muinsuskaitseameti pädevusse. Kultuuriministeerium ja kaitseministeerium sõlmisid 15. jaanuaril 2008.a  koostöömemorandumi, mis tõhustab kahe ministeeriumi koostööd kultuuriväärtuste kaitsel Haagi konventsiooni ja selle lisaprotokollide raames.