Koostöö eSwatini rahvusliku komisjoniga

2019. aastal alustasid Eesti ja eSwatini rahvuslikud komisjonid koostööd, et luua sidemeid rahvuslike komisjonide ja UNESCO võrgustike vahel, vahetada kogemusi UNESCO programmidest ja tegevustest. Koostöö toimub peamiselt noorte ja haridusvaldkonnas. Aastatel 2019-2022 panustasime UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevustesse ja koolide omavahelisse suhtlusesse, samuti pakkusime kahele Eesti noorele võimalust osaleda lühiajaliselt vabatahtlikuna eSwatini rahvusliku komisjoni töös. Alates 2023. aastast jätkame koostööd UNESCO ühendkoolide võrgustiku raames. Infot koostöötegevuste kohta aastate lõikes leiab menüüst. 

Aastatel 2019.-2022. osales kaks Eesti noort lühiajaliselt vabatahtlikuna eSwatini rahvusliku komisjoni töös. Lisaks koostööle kohalikega sai Eesti noor eSwatinis töötada Saksamaa noortega, kes olid seal Saksamaa vabatahtlike programmi raames. Enne eSwatini lähetust oli noor kaasatud UNESCO ERKi töösse, et õppida tundma UNESCO programme ja rahvuslike komisjonide tööd, viia ennast kurssi Eesti välis- ja hariduspoliitika prioriteetidega ning valmistada ette lähetuseks. eSwatinis panustas Eesti noor komisjoni projektide elluviimisse, osales UNESCO ja rahvusliku komisjoni mandaadiga seotud kohtumistel ja sündmustel, panustas UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevustesse ning aitas luua suhteid ja ühisprojekte Eesti ja eSwatini koolide vahel. Eesti vabatahtliku viibimist ja töötamist eSwatinis rahastas UNESCO Eesti rahvuslik komisjon.

Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator Meelike Terasmaa eSwatini rahvusliku komisjoni kolleegidega 2022. a

Eesti UNESCO ühendkoolidest olid samal perioodil eSwatini koolidega kontaktis Rapla Vesiroosi Kool, Tallinna 32. Keskkool, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tamsalu Gümnaasium ja Vanalinna Hariduskolleegium. Eesti õpetajad olid positiivsed, avardasid koos õpilastega silmaringi, õppisid videote ja fotode vahendusel tundma teist kultuuri ja kohalikku elu ning panustasid ühistegevustega kestlikusse arengusse.

Koostöö ettevalmistamisel jagas UNESCO ERKiga kogemusi ja muljeid koostööst Aafrika eri rahvuslike komisjonidega UNESCO Saksamaa rahvuslik komisjon.

eSwatini Kuningriik (end. nimega Svaasimaa) on väike riik Lõuna-Aafrikas ning piirneb Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Mosambiigiga. eSwatini rahvaarv on u 1,2 miljonit ja pindala 17 364 km2. eSwatini iseseisvus 1968. aastal, riiki valitseb kuningas Mswati III.

UNESCO ERKis koordineerib eSwatiniga koostööd haridus- ja teadusprogrammi koordinaator Madli Kumpas. Koostöö kohta lisainfo saamiseks võtke ühendust: madli.kumpas@kul.ee.

Uuendatud: 14.12.2023