Koostöö eSwatini rahvusliku komisjoniga

2019. aastal alustasid Eesti ja eSwatini rahvuslikud komisjonid koostööd, et luua sidemeid rahvuslike komisjonide ja UNESCO võrgustike vahel, vahetada kogemusi UNESCO programmidest ja tegevustest, pakkuda noortele kultuurivahetuse ja vabatahtliku töö kogemust. Koostöö toimub peamiselt noorte ja haridusvaldkonnas ning see avab igal aastal ühele Eesti noorele võimaluse osaleda vabatahtlikuna eSwatini rahvusliku komisjoni töös. Lisaks koostööle kohalikega saab Eesti noor eSwatinis töötada Saksamaa noortega, kes on seal Saksamaa vabatahtlike programmi raames.  

Enne eSwatini lähetust on noor kaasatud UNESCO ERKi töösse, et õppida tundma UNESCO programme ja rahvuslike komisjonide tööd, viia ennast kurssi Eesti välis- ja hariduspoliitika prioriteetidega ning valmistada ette lähetuseks. eSwatinis panustab Eesti noor komisjoni projektide elluviimisse, osaleb UNESCO ja rahvusliku komisjoni mandaadiga seotud kohtumistel ja sündmustel, panustab UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevustesse ning toetab ja aitab luua suhteid ja ühisprojekte Eesti ja eSwatini koolide vahel.

Eesti UNESCO ühendkoolidest on eSwatini koolidega kontaktis Rapla Vesiroosi Kool, Tallinna 32. Keskkool, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tamsalu Gümnaasium ja Vanalinna Hariduskolleegium. Eesti õpetajad on positiivsed, avardavad koos õpilastega silmaringi, õpivad tundma teist kultuuri ja kohalikku elu ning panustavad ühistegevustega kestlikusse arengusse. Koolid kasutavad suhtlemiseks videosid, fotosid, internetikõneseid jt kaasaegseid võimalusi, korraldavad mänge, sotsiaalkampaaniaid jm.

Eesti vabatahtliku viibimist ja töötamist eSwatinis rahastab UNESCO Eesti rahvuslik komisjon. UNESCO ERKis koordineerib koostööd haridusprogrammide koordinaator Madli Kumpas, kes käis märtsis ja aprillis 2019 eSwatinis kohaliku partneriga kohtumas ning tulevast koostööd ja pilootprojekti ettevalmistavas. Koostööprojekti ettevalmistamisel jagas UNESCO ERKiga kogemusi ja muljeid koostööst Aafrika eri rahvuslike komisjonidega ka UNESCO Saksamaa rahvuslik komisjon.

eSwatini Kuningriik (end. nimega Svaasimaa) on väike riik Lõuna-Aafrikas ning piirneb Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Mosambiigiga. eSwatini rahvaarv on u 1,2 miljonit ja pindala 17 364 km2. eSwatini iseseisvus 1968. aastal, riiki valitseb kuningas Mswati III.

Infot koostöötegevuste kohta aastate lõikes leiab menüüst, lisainfo saamiseks võtke ühendust: madli.kumpas@unesco.ee