Maailma mälu programm

UNESCO maailma mälu programm loodi 1992.a eesmärgiga kaitsta dokumendipärandit ja inimkonna ajaloolist mälu. See programm on oluline abivahend väärtuslike arhiivimaterjalide ja raamatukogudes paiknevate kollektsioonide säilitamiseks kogu maailmas. Programmi üheks eesmärgiks on tagada neile võimalikult laialdane ligipääs, muu hulgas digitaliseerimise teel. Dokumendipärandit võib pidada inimkonna ajalooliseks mäluks, mis peegeldab inimühiskonna vaimsuse, avastuste ja saavutuste arengut.

Maailma mälu programmil on kolm peamist eesmärki:

(1) Aidata kaasa maailma dokumendipärandi säilitamisele kõige sobivamal viisil;
(2) Soodustada üldist ligipääsu dokumendipärandile;
(3) Suurendada teadlikkust dokumendipärandi olemasolust ja tähtsusest kogu maailmas.

Laiemale avalikkusele on kõige tuntum programmi maailma mälu register, mis koondab rahvusvahelise tähtsusega dokumendipärandit. Registrisse kantud dokumendipärand vastab UNESCO valikukriteeriumidele ja omab väljapaistvat ülemaailmset väärtust. Eestist on registrisse kantud Balti keti dokumendipärand (ühistaotlus Läti ja Leeduga) ning Hansa Liidu ajaloolised dokumendid (ühistaotlus Saksamaa, Belgia, Läti, Taani ja Poolaga).  

2023 .a mai seisuga on maailma mälu registris kokku 496 kannet.