Arengukoostöö

Arengukoostöö suunal teeb UNESCO ERK koos UNESCO võrgustike ja Eesti partneritega koostööd Aafrika riikide ja Ukrainaga. Lähtekohtadeks on UNESCO mandaat, ÜRO kestliku arengu eesmärgid, Eesti arengukoostöö prioriteedid ja sihtriigi vajadused. 

Aafrika suunal alustasime koostööd 2019. aastal eSwatini UNESCO rahvusliku komisjoniga ja 2023. aastal Namiibia UNESCO rahvusliku komisjoniga, kaasates UNESCO Windhoeki kontorit ja Lõuna-Aafrika regionaalset bürood. Peale Venemaa agressioonisõja algust Ukrainas keskendume ka UNESCOs Ukraina toetamisele ja erinevate koostöövõimaluste loomisele. 

Eri tegevuste kohta leiab täpsemat infot alt poolt, uudised ja rubriigid on valdkondade ja riikide lõikes sorditavad. UNESCO ERK koos UNESCO võrgustikega on avatud edasistele koostööideedele. Arengukoostöö suunda veab eest Madli Kumpas, madli.kumpas@kul.ee.