Ukraina toetamine UNESCOs 2023. aastal

02.01.2024

UNESCOs on vastu võetud mitmeid Ukrainat toetavaid ja Venemaa agressioonisõda hukkamõistvaid resolutsioone. UNESCO teeb seiret Ukrainas hävitatud/kahjustada saanud ehituspärandi ja kultuuriasutuste kohta (sh satelliidipildid) ja viib läbi pärandi seisukorda hindavaid missioone.  

UNESCO korraldab Ukrainas koolitusi, sh avas kultuurikeskuse Lvivis, edendab Ukraina vaimse kultuuripärandi õpetamist kooliprogrammides väljaspool Ukrainat ja toetab sõjaväelaste väljaõpet kultuuriobjektide kaitsel. Eraldi tähelepanu all on kultuurivaldkonna digitransformatsioon, mida projektipõhiselt UNESCO rahvusvahelise konsultandina nõustab Ukrainas  Eesti kultuuripärandi digiteerimise ekspert Raivo Ruusalepp.  

2023 lõppes Eesti 4-aastane mandaat UNESCO Haagi konventsiooni II protokolli komitees, mille raames muu hulgas kutsuti Eesti algatusel kokku erakorraline istung, et arutada kultuuriväärtuste tõhustatud kaitse süsteemi rakendamist Ukrainas ja eraldati Ukrainale erakorralist rahalist abi.

Eesti on teinud vabatahtlikke sissemakseid UNESCO pärandi hädaabi fondi aastatel 2015–2023 kokku 95 000 eurot. Viimastel aastatel on fondi üks prioriteete Venemaa sõjategevuse tõttu ohus olev ja kahjustada saanud Ukraina kultuuripärand.  

2023. aastal koostasid Eesti ja Ukraina UNESCOle ühistaotluse, millega esitati põsanka lihavõttemunade kaunistamise traditsioon UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. 

2023. sügisel esitas UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Ukraina mäluasutuste nimel UNESCOle ühistaotluse GULAGi vangilaagritest saadetud kasetohule kirjutatud kirjade kandmiseks UNESCO maailma mälu registrisse.