UNESCO komitee arutas Ukraina kultuuriväärtuste kaitset

07.09.2023

Täna, 7. septembril kogunes UNESCO peakorteris Pariisis erakorralisele istungile Haagi konventsiooni teise protokolli komitee, et arutada Venemaa agressioonisõjas ohustatud ja kannatada saanud Ukraina kultuuriväärtuste kaitset.

Esimest korda konventsiooni ajaloos kasutati erakorralist protseduuri, millega anti 20 Ukraina kultuuriväärtusele ajutine tõhustatud kaitse kuni tavamenetluse lõppemiseni. Tõhustatud kaitse all oleva kultuuriväärtuse tahtlik ründamine on rahvusvahelise õiguse tõsine rikkumine. Tõhustatud kaitse saamise eelduseks oli Ukraina taotlus, kus tuli näidata, et kultuuriväärtus on kogu inimkonna jaoks väga oluline ning kirjalikult kinnitada, et seda ei kasutata ega hakata kasutama sõjalisel eesmärgil ega sõjalise objekti kaitsena.

Kõik Ukraina välja pakutud kultuuriväärtused on juba maailmapärandi nimekirjas või selle ootenimekirjas. Tõhustatud kaitse said näiteks Karpaatia piirkonna puukirikud, L’vivi ajalooline keskus, Kiievi-Petšerski lavra ehk õigeusklik suurklooster ning Eestilegi hästi tuttava Struve geodeetilise kaare mõõtmispunktid.

Komitee eraldas Ukrainale ka rahalist abi sõjaväelaste koolitamiseks ning võttis vastu deklaratsiooni Ukraina kultuuripärandi kaitseks. Komitee liikmena koordineeris Eesti 44 riigi ühissõnavõtu koostamist ning kandis selle istungil ette. Sõnavõtt mõistis hukka Venemaa agressioonisõja ja avaldas toetust Ukrainale.