Eesti tagastab Ukrainale Eesti-Vene piiril konfiskeeritud mündid ning kuld- ja hõbeesemed

23.01.2024

Kultuuriminister Heidy Purga andis 23. jaanuaril toimunud pidulikul tseremoonial Ukraina suursaadikule Eestis Maksõm Kononenkole üle 2018. aastal Luhamaa piiripunktis konfiskeeritud arheoloogilised leiud. Kuni 28. jaanuarini saab leidudega tutvuda Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones avatud näitusel Röövitud aarded. Ukraina kuld”.

2018. aastal avastasid Luhamaa piiripunkti tolliametnikud Kaia Nõlvik ja Avo Kütt Venemaalt sisenenud veoautosse peidetud väga suure kultuuriväärtusega arheoloogilised leiud – kokku 274 eset, mille hulgas oli antiik- ja keskajast pärit münte ning kuld- ja hõbeesemeid. Pärast esemete kinnipidamist, hindamist ja konserveerimist tehti kindlaks, et tegu on Ukraina territooriumilt ebaseaduslikult välja kaevatud haruldaste esemetega. Tagastatavate leidude seas on Lõuna-Ukraina aladel antiikajal elanud sküütide kuldesemeid, keskaegseid hobusekaunistusi ning antiik- ja keskaegseid münte. Juhtumile järgnes kriminaaljuurdlus ning nüüd on Eesti valmis vastavalt UNESCO 1970. aasta konventsioonile leiud Ukrainale tagastama.

„Sõda Ukrainas on näidanud, et Venemaa rahvusvahelisi kokkuleppeid ei järgi ning Ukraina kultuuripärandi teadlik hävitamine ja varastamine on üks sõjapidamise võtteid. Ukrainalt on võetud võimalus ise oma ajaloopärandi üle otsustada. Luhamaal tähelepanelike tolliametnike poolt kinni peetud Ida- ja Lõuna-Ukrainast pärit leiud on vaid üks näide rahvusvahelisel mustal turul liikuvatest kultuuriväärtustest. Tagastame need täna uhkusega Ukrainale,“ rääkis kultuuriminister Heidy Purga.

Kultuuriväärtuste rahvusvaheline must turg on narkootikumide, relvade ja inimkaubanduse kõrval suurimaid illegaalseid turge maailmas. Sõjaolukorras hoogustub muuseumide ja leiupaikade rüüstamine ja esemetega kaubitsemine.

„Tegu on väga kõrge kultuuriväärtusega esemetega, mille õige koht peaks olema avalikes muuseumikogudes. Mitmed siinsed esemed pärinevad ekspertide hinnangul n-n kuninglikest haudadest Ukrainas. Arvestades, et leiukogumis on erinevatest ajastutest pärinevate aarete osad ja erinevatest leiukohtadest pärinevad esemed, on rüüstatud hulk olulisi muistiseid ning sellega jäädavalt võetud võimalus neid objekte teaduslikult uurida ja ajaloo kohta uut infot koguda,“ ütles Muinsuskaitseameti arheoloogianõunik Nele Kangert.

Eesti ja Ukraina on mõlemad liitunud UNESCO konventsiooniga, mis keelab kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja kaubitsemise. Sama konventsiooni alusel tagastas Eesti 2016. aastal Ukrainale ebaseaduslikult Eestisse toodud viikingiaegse mõõga.

Näitus „Röövitud aarded. Ukraina kuld“ valmis Eesti Ajaloomuuseumi, Muinsuskaitseameti, Maksu- ja Tolliameti ning Kultuuriministeeriumi koostöös.