2017/18. õa tegevused

4. oktoober 2017 – UNESCO ühendkoolide ja BSP koolide kohtumine Tartu Loodusmajas, koostööpäev, tagasivaated ja edasivaated.

12.-13.oktoober 2017 – Õpilaste seminaripäev METSik loodus Valga Gümnaasiumis. Osalema on oodatud igast koolist õpilaste tandem ja õpetaja.

13.-18. november 2017 – Õppereis Taani, kus toimub ühendkoolide avatud õpilaskonverents “Leaving no one behind” ning hiljem ülekoolilise lähenemise kogemusõpe kestliku arengu hariduse ja maailmakodanikuhariduse edendamiseks teemaliste koolikülastuste ja õppetöös osalemise kaudu võrgustiku koolides.

16. november 2017 – Filosoofiapäeva tähistamine Tartus.

Detsember 2017 – Registreerumine süvaõppekursusele (60h) “Kestliku arengu eesmärgid läbi digiõppe II ja III kooliastmes”. Oodatud on igast ASP ja BSP koolist 1-2 õpetajat, kes ei pea olema oma kooli UNESCO koordinaator.

Jaanuar 2018
– Süvaõppekursuse algus, toimuvad I ja II moodul,
– ÜRO teemaline seminaripäev Välisministeeriumis.

Veebruar 2018
– Süvaõppekursuse III moodul, 
– Rahuhariduse teemaline 3-päevane rahvusvaheline Talvekool koos Läti ja Soome õpetajatega, 
– ÜRO Minisimulatsioonid koolides (3 erinevat kooli/piirkonda, kuhu teised koolid liituvad).

Märts 2018 – Süvaõppekursuse IV moodul ja kursuse lõpetamine kahepäevases Kevadkoolis Sagadi mõisas.

Aprill 2018 – ÜRO rahvusvaheline simulatsioon Tallinnas koos Läti ja Ukraina partneritega.

Mai 2018 – Jätkusuutliku arengu nädala tähistamine koolides.

Juuni 2018 – Õppeaasta kokkuvõttev kohtumine UNESCO koolidele, aruandlus.