2017. aastal avaneb Eesti naisteadlastele uus stipendiumiprogramm

13.12.2016

2017. aastal avaneb Eesti naisteadlastele L’Oréal Baltic’u stipendiumiprogramm For Women in Science, mida korraldatakse koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja UNESCO Eesti rahvusliku komisjoniga.

L΄ORÉAL–UNESCO programm For Women in Science loodi 1998. aastal. Rahvusvaheline kosmeetikahiid L΄ORÉAL, kelle teaduskeskustes tegeleb 4000 töötajat (neist 70% naised) kosmeetikatoodete väljatöötamise ja teadusuuringute kümnete suundadega, ning ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon UNESCO ühendasid jõud naiste teaduskarjääri ja -saavutuste toetamiseks ning soolise ebavõrdsuse vähendamiseks teadusmaailmas.

Juba 18 aastat toetavad UNESCO ja L´ORÉAL’i Fond stipendiumiprogrammi For Women in Science raames silmapaistvaid naisteadlasi ning aitavad noori andekaid naisi üle kogu maailma, inspireerimaks järgmist põlvkonda. Programmi algatamisest saadik on toetust saanud üle 2500 naisteadlase enam kui 112 riigist. See arv kasvab tänu riiklikele ja piirkondlikele stipendiumitele. 2017. aastal saavad programmiga liituda ka Eesti ja Leedu naisteadlased.

2005. aastal lõi L’Oréal Baltic koostöös Läti Teaduste Akadeemia ja UNESCO Läti rahvusliku komisjoniga Läti stipendiumi. Tosina aasta jooksul on toetust saanud 36 bioteaduste või materjaliteadustega (sh meditsiin, farmakoloogia, bioloogia, ökoloogia, veterinaarmeditsiin, põllumajandus, metsateadused, füüsika, keemia ja uute materjalide arendamine) tegelevat Läti naisteadlast. Konkursi korras on aastas välja antud kolm For Women in Science stipendiumi summas 6000 eurot: üks alla 40-aastasele doktorikraadiga naisteadlasele uurimistegevuse jätkamiseks ja kaks kuni 33-aastastele doktorantidele väitekirja väljatöötamiseks.

2017. aastal laiendab L’Oréal Baltic koostöös Eesti Teaduste Akadeemia, Leedu Teaduste Akadeemia ning UNESCO Eesti ja Leedu rahvuslike komisjonidega olemasolevat Läti stipendiumiprogrammi For Women in Science ka teistesse Balti riikidesse. 2017. aastal antakse nii Leedus kui ka Eestis konkursipõhiselt välja üks stipendium alla 40-aastasele doktorikraadiga naisteadlasele uurimistöö jätkamiseks bio- või materjaliteadustes. Mõlemas riigis hindab naisteadlasi vastava riigi mainekas žürii. Stipendiumi taotlusvoor avatakse Lätis, Leedus ja Eestis 2017. aasta jaanuaris.