25. oktoobril algab UNESCO 36. peakonverents

24.10.2011

25.10.–10.11 toimub Pariisis UNESCO 36. peakonverents, kus osalevat Eesti delegatsiooni juhib Eesti suursaadik UNESCO juures Marten Kokk. Delegatsiooni kuuluvad kultuuriministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, välis-ministeeriumi ning UNESCO ERK esindajad. 31. oktoobril esineb suursaadik Kokk peakonverentsi plenaaristungil sõnavõtuga.

Kahe aasta tagant toimuv peakonverents on UNESCO kõrgeim organ, mis kujundab organisatsiooni poliitika ning võtab vastu soovitusi, deklaratsioone ja konventsioone. Peakonverentsil määratakse kindlaks järgmiste aastate töösuunad, konkreetne programm ning eelarve. 2012 – 2013 programmi prioriteetseteks suundadeks on kestlik areng, rahukultuur, sooline võrd-õiguslikkus, Aafrika, noored, programm „Haridus kõigile“ ja vähim arenenud riikide toetamine.

Peakonverentsil valitakse esindajad täitevkogusse ja teistesse organisatsiooni valitavatesse organitesse Selle peakonverentsi ajal kuulub Eesti esmakordselt juriidilise komitee koosseisu ja kandideerib järgmiseks neljaks aastaks UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“ rahvusvahelise koordinatsiooninõukogu liikmeks. Valituks osutumisel esindab Eestit selles nõukogus UNESCO ERK nõukoja liige, geograafiakandidaat Toomas Kokovkin.

„Inimene ja biosfäär“ on valitsustevaheline teadusprogramm, mille peaeesmärgiks on üleilmselt tagada bioloogilise mitmekesisuse ja inimkultuuri tasakaalustatud koosareng. Selleks tugineb programm ulatuslikule biosfääri kaitsealade võrgustikule, kuhu kuulub üle 500 kaitseala erinevates suuremates  ökosüsteemides.