26. aprilli seminar “Kultuuripärandi kaitse kriisiolukorras”

26.04.2022

Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium koostöös Kaitseministeeriumi ja UNESCO ERKiga korraldavad 26. aprillil seminari „Kultuuripärandi kaitse kriisiolukorras“. Eesmärk on suurendada valmisolekut kultuuripärandi päästmiseks ja säilitamiseks kriisikolletes ning tuua üksteisele lähemale kultuuri- ja militaarvaldkond. Oma praktilisest kogemustest pärandi päästmise õppuste valdkonnas ja reaalsetes kriisisituatsioonides kogetust räägivad oma ala asjatundjad. Muinsuskaitseameti peadirektori kohusetäitja ning muuseumi ja kunstipärandi valdkonna juht Linda Lainvoo on pikalt tegelenud kultuuripärandi kaitsega kriisikolletes. Professor Peter Stone esindab organisatsiooni Blue Shield International, mis on ennekõike keskendunud kultuuripärandi kaitsmisele sõjaolukorras, aga ka teistes loodus- või inimtegevusest tingitud katastroofides.

Seminari korraldamisele andis tõuke asjaolu, et Eesti on praegu Haagi konventsiooni teise protokolli komitee liige. See UNESCO konventsioon käsitleb kultuuriväärtuste kaitset relvakonflikti korral ja rõhutab ka rahu ajal tehtavate ettevalmistustööde olulisust. Eestis ongi peetud otstarbekaks käsitleda kultuuriväärtuste kaitset relvakonflikti korral üheskoos rahuaja kriisiolukorra situatsioonidega.