Algas kandideerimine programmi „Naised teaduses“

28.01.2020

Avatud on kandideerimine mainekasse L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“. Eesti, Läti ja Leedu väljapaistvatele naisteadlastele antakse seitse 6000 euro suurust auhinnatasu. Lisaks nomineeritakse igast Balti riigist üks auhinnasaaja L’Oréali ja UNESCO rahvusvahelisele tõusvate talentide ühiskonkursile (International Rising Talent).

L’Oréal Baltic „Naised teaduses“ programmi saab kandideerida 27. jaanuarist 6. märtsini 2020 programmi veebilehel www.forwomeninscience.com.

Eestis antakse konkursipõhiselt välja üks auhinnatasu kuni 40-aastasele doktorikraadiga naisteadlasele oma uurimistöö elluviimiseks loodusteadustes, keskkonnateadustes, füüsikas või tehnikateadustes. Lisaks antakse välja üks auhinnatasu kuni 33-aastasele naisdoktorandile oma uurimistöö lõpetamiseks neis valdkondades.

Eestis hakati „Naised teaduses“ auhinnatasusid välja andma neli aastat tagasi. Selle aja jooksul on tunnustatud kokku nelja säravat naisteadlast: dr Els Heinsalu, dr Karin Kogermanni, dr Tuul Seppa ja doktorant Kaarin Partsu.

Eelmisel aastal pälvisid seitse Baltikumi naisteadlast 6000 euro suuruse auhinnatasu. Eestist said tunnustuse Tartu Ülikooli teadlased Tuul Sepp ja Kaarin Parts, kes püüavad leida lahendusi kliima- ja keskkonnamuutustest tekkinud probleemidele.

Programmi kutsus Lätis ellu programmi patroon, Läti Vabariigi endine president Vaira Vike-Freiberga. Täna toimib see koostöös Läti, Leedu ja Eesti Teaduste Akadeemiate ning UNESCO Balti riikide rahvuslike komisjonidega. Tegu on ainsa programmiga Baltikumis, mis toetab spetsiaalselt naisteadlaste ametialast arengut ja nende jaoks oluliste eesmärkide saavutamist.

Ülemaailmne „Naised teaduses“ programm loodi 1998. aastal. Alates sellest ajast on UNESCO ja L’Oréal panustanud ühiselt selle programmi kaudu teadustegevusse, samuti püüdesse naisteadlaste arvu suurendada ning soolist võrdõiguslikkust ka teadusmaailmas edendada. Selle kaudu mitte ainult ei tunnustata naisteadlasi, vaid ka aidatakse neil oma eesmärkideni jõuda ning oma saavutusi võimalikult laialt tutvustada.

 

Lisainfo

Kontakt kandideerimisprotsessi puudutavate küsimuste korral: fwis@attach.lv

Kontakt meediapäringute korral:Karin LaarKorporatiivkommunikatsiooni ja meediajuht BaltikumisL’Oreal Poland & Baltic HUBKarin.LAAR@loreal.com

Projekti koduleht: www.forwomeninscience.com

Eesti Teaduste Akadeemia veebileht: www.akadeemia.ee

UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni veebileht: www.unesco.ee