Avatud on kandideerimine IKT- ja tehisintellektialasele haridusauhinnale

19.06.2019

Avatud on kandideerimine UNESCO ja kuningas Hamad Bin Isa Al-Khalifa auhinnale, millega autasustatakse isikuid, institutsioone, MTÜsid jt organisatsioone, kes on ellu viinud haridust edendavaid IKT-alaseid projekte ja programme.

2019. aasta auhinna voor on temaatiliselt pühendatud tehisintellekti kasutamisele hariduse, õpetamise ja õppimise innovatsiooniks. Auhinnaga soovitakse esile tõsta neid haridusvaldkonnaga seotud ettevõtmisi, mis toetavad tehisintellekti, tehisintellektiga seotud lahenduste kasutamist või neuroteaduse rakendamist tehisintellekti arendamiseks, et parandada õpitulemusi ja õppemetodoloogiaid, suurendada õpetajate võimekust ning täiendada hariduse andmist, selle korraldust ja teenuseid. Samuti peetakse auhinna andmisel silmas, et tehisintellekti kasutamine ei suurendaks digilõhet ja tehnoloogiaarengu hüved oleksid kõigile kättesaadavad.

2019. aastal antakse välja kaks auhinda väärtusega 25 000 USA dollarit, auhinda rahastab Bahreini kuningriik.

Nõuded

Esitatava kandidaadi projekt või tegevus peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

-       olema kooskõlas auhinna eesmärkide ja UNESCO strateegiliste eesmärkidega, sh toetama liikmesriikide haridussüsteemide arengut, mis tagab kvaliteetsed ja kaasavad võimalused elukestvaks õppeks kõigile; edendama õppijate loomingulisust ja vastutustundlikeks maailmakodanikeks kasvamist; edendama väljendusvabadust, meedia arengut ja ligipääsu informatsioonile ja teadmistele;

-       olema kooskõlas 2019. a auhinna teema fookusega ja toetama hariduses tehisintellekti kasutamist, rakendama tehisintellektiga seotud lahendusi või siduma tehisintellekti ja konventsionaalseid tehnoloogiaid uuenduslikul moel;

-      omama pikaajalist mõju, mis on mõõdetav, positiivne ja jätkusuutlik ja ületab projekti kestvust;

-     omama potentsiaali laiemaks kasutuseks ja mõjuks ja elluviimiseks ka teistes kontekstides;

-     olema käimasolev ja kestnud vähemalt kuus kuud.

Kandideerimine

Eesti kandidaate saab auhinnale esitada läbi UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni. Kandideerimiseks täitke kandideerimisavaldus inglise või prantsuse keeles ja saatke täidetud avaldus hiljemalt 1. oktoobriks 2019. a UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni e-postile unesco@unesco.ee.

Kandideerimisavalduse saab alla laadida siit.

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon edastab saadud avalduste seast UNESCOle kuni kolm kandidaati. Kõigi esitatud nominatsioonide hulgast kuulutab rahvusvahelised võitjad UNESCO peadirektor, kes tugineb oma otsuses rahvusvahelise žürii hinnangutele.

Olete oodatud kandideerima!

 

Auhinna info UNESCO veebis: https://en.unesco.org/themes/ict-education/ict-education-prize

Lisainfo: UNESCO Eesti rahvuslik komisjon, unesco@unesco.ee, 644 1431