Avatud on konkurss UNESCO-Jaapani jätkusuutlikku arengut toetava hariduse auhinnale

14.02.2017

UNESCO kuulutas välja 2017. aasta konkursi UNESCO-Jaapani jätkusuutlikku arengut toetava hariduse auhinnale. Auhinna suurus on 50 000 USD ja selle pälvib kolm laureaati. Iga liikmesriik saab konkursile esitada kuni kolm jätkusuutlikku arengut toetava hariduse projekti või programmi. Lõpliku valiku teeb sõltumatu žürii, kuhu kuulub eksperte kõigist maailma regioonidest.

UNESCO ERK on avanud konkursi Eesti nominatsioonide selgitamiseks. Konkursil kandideerimiseks peab esitama inglise keeles täidetud taotlusvormi Wordi formaadis. Tühjaks tuleb jätta taotluses osa 1, mille täidab UNESCO ERK. Taotlusvormi koos täpsema informatsiooniga konkursi kohta saab alla laadida siit. 

Taotlus koos kõikide lisamaterjalidega (fotod, videod, publikatsioonid) tuleb saata e-postile unesco @ unesco.ee. Taotluse esitamise tähtaeg UNESCO ERKile on 26.03.2017.

Eesti eksperdid valivad välja kuni kolm avaldust. UNESCO ERK teavitab osalejaid tulemustest ning esitab Eesti žürii poolt välja valitud taotlused UNESCOle hiljemalt 02.05.2017. Eesti eksperdid lähtuvad hindamisel rahvusvahelistest kriteeriumitest.

Konkursikriteeriumide ülevaade eesti keeles

Laureaatide valimisel arvestatakse jätkusuutlikku arengut toetava hariduse projekti/programmi: 1) mõju suurust, 2) laiapõhjalisust – projekt peab lõimima jätkusuutlikku arengut toetava hariduse kõiki kolme mõõdet (ühiskond, majandus, keskkond), 3) uuenduslikkust.

Kandideerimiseks peab projekt/programm: 1) olema kestnud vähemalt neli aastat; 2) olema tõestanud tulemuslikkust, mõjusust ja kuluefektiivsust; 3) olema mudelprojekt, mida eri riigid saaksid kohandada vastavalt oma keskkonnale; 4) panustama ühte või enamasse ülemaailmse jätkusuutlikku arengut toetava hariduse tegevuskava prioriteetsesse tegevusvaldkonda.

2016. aasta UNESCO-Jaapani jätkusuutlikku arengut toetava hariduse auhinna laureaadid leiab siitEesti nominendid möödunud aastal olid keskkonnaameti ja Tartu keskkonnahariduse keskuse suuremahulised haridusprogrammid.