Eesti eksperdid nõustavad Moldovat UNESCO osalusprogrammi toel

04.07.2011

Eesti eksperdid viisid läbi Moldova doktorantidele ja noorteadlastele suunatud koolituse akadeemilisest eetikast ja vastutustundlikust juhendamisest kõrgharidusesEesti-Moldova rahvusvahelise arengukoostööprojekti raames viis Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia (ENTA) läbi Chisinaus viiepäevase intensiivkoolituse, mis keskendus euroopaliku kogemuse edasiandmisele teaduseetikas ja doktorantide juhendamisega seotud teemades, mis on omakorda eduka akadeemilise tegevuse võtmeaspektiks. Antud koolitus oli eesti kolleegide panus teaduseetika normide ja vastutustundliku juhendamise põhimõtete arendamisse Moldovas. Selle ainulaadse koolituse töötasid välja Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia eksperdid koostöös Moldova Riikliku Nicolae Testemitanu nimelise Meditsiini- ja Farmaatsiaülikooli ning Moldova Noorte Teadlaste Assotsiatsiooniga “PRO-Stiinta”.Koolitusest kutsuti osa võtma 35 Moldova noorteadlast ja doktoranti kaheksast Moldova juhtivast ülikoolist. Noored spetsialistid, kes esindasid erinevaid ülikoole ja mitmesuguseid teadusharusid, rikastasid oma osalusega ka koolitust ennast, sest nende erialane ja kultuuriline taust võimaldab vaadata akadeemilise valdkonna üldtendentsidele uue nurga alt. Viiepäevase koolituse raames jagasid Eesti eksperdid moodsamaid Euroopa kogemusi ja suundumusi sellistes võtmevaldkondades nagu praktilise teaduseetika alused, vastutustundliku juhendamise põhimõtted doktoriõppes, finantshuvide konflikt kommertslikus teaduses ning kultuuride mõju akadeemilisele eetikale.Koolituse pidulik lõpetamine toimus teisipäeval, 28. juunil 2011 Moldova Haridusministeeriumi juhtkonna osalusel. Käesoleval aastal läbiviidava Eesti-Moldova rahvusvahelise arengukoostööprojekti peamine eesmärk on tõsta Moldova noorteadlaste teadlikkust kaasaegsest akadeemilisest eetikast ja vastutustundlikust juhendamisest kõrghariduses. Projekti toetatakse UNESCO osalusprogrammi 2010-2011 vahenditest.

Lisainfo