Eesti esitas UNESCOle vaimse pärandi konventsiooni aruande

16.01.2013

2012. aasta detsembris esitas Eesti UNESCOle esimese perioodilise aruande selle kohta, kuidas on Eestis viidud ellu konventsiooni põhimõtteid. Lisaks antakse ülevaade rahvusvahelistesse vaimse kultuuripärandi nimekirjadesse kantud kultuurinähtuste käekäigust: Kihnu kultuuriruumist, laulu- ja tantsupidudest ning seto leelost.

Kõik vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooniga liitunud riigid peavad esitama sellise aruande iga kuue aasta tagant. 

Aruande koostamises osalesid kultuuriministeerium, vaimse kultuuripärandi nõukogu, rahvakultuuri keskus, UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ning nimetatud kogukondade esindajad: kihnlased, setod ning laulu- ja tantsupeo sihtasutus koostöös rahvakultuuri keskseltsidega.