Eesti juhib UNESCO keskkonnahariduslikku Läänemere projekti

04.09.2012

27. – 30. augustil toimus Lätis, Valmieras rahvusvaheline keskkonnahariduse
konverents “Kohalikud ressursid ja jätkusuutlik areng”, mille lõputseremoonial
anti UNESCO koolide Läänemere projekti juhtimine järgnevaks kolmeks aastaks
pidulikult üle Eestile. See on projekt, mis on kestnud üle 20 aasta ja ühendab
kõikide Läänemere-äärsete riikide õpilasi ja õpetajaid. Järgneval kolmel aastal
koordineerib projekti rahvusvahelisi tegevusi Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Projekti üldkoordinaator Kersti Sõgel tunneb uhkust, et Eestile on osaks
saanud suur au kutsuda üles 9 riigi koole, märkama Läänemerega toimuvaid
muutusi ja mõtlema nende jätkusuutlikkusele. “BSP annab võimaluse nii
õpilastele kui õpetajatele leida uusi kontakte teistest riikidest ning
osaleda põnevates laagrites ja koolitustel, õppida koos,” ütles Sõgel.
“Erinevad kultuurid, kombed ja õpetamismeetodid pakuvad võimalusi õppetöö
rikastamiseks ja maailma avastamiseks,” lisas ta. UNESCO Läänemere projekt
(The Baltic Sea Project – BSP) on rahvusvaheline koolide võrgustik, mis
tegutseb parema keskkonnaseisundi saavutamise nimel Läänemeremaades.
Projekti tegevused suurendavad õpilaste teadlikkust Läänemere
keskkonnaseisundist ja tutvustavad erinevaid arusaamu inimese ja looduse
vastastikusest sõltuvusest. Hetkel on projekti kaasatud ligi 200 kooli
kõikidest Läänemereäärsetest riikidest.

Projekt pakub osalemisvõimalust nii loodusainete-, ajaloo-, keele- kui
kunstiõpetajatele. Koolidel on võimalus osaleda üheksas erinevas BSP
programmis. Läänemere Projekt on kõige vanem UNESCO ühendkoolide projekt
ja see on toimunud juba üle 20 aasta. Alates 2010. aastast toetab Eesti
tegevusi ka Keskkonnainvesteeringute Keskus. Sellest aastast alates paneb
õla alla taas Haridus- ja Teadusministeerium.

Toimunud konverentsi pilte näeb siit.

Lisainfo:
Kersti Sõgel
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Tel 55983328
kersti.sogel@teec.ee
www.teec.ee