Eesti Kunstiakadeemias luuakse UNESCO õppetool

11.06.2021

UNESCO kiitis heaks Eesti Kunstiakadeemia taotluse luua muinsuskaitse osakonna juures pärandiuuringute UNESCO õppetool. Õppetooli eesmärk on toetada nii õpet kui ka Eesti muinsuskaitset tervikuna välis- ja kohalike ekspertide kaasamisega ning edendada meie tudengite võimalusi tegutseda rahvusvahelisel areenil. Eesti Kunstiakadeemias on juba veerandsada aastat õpetatud muinsuskaitset ja konserveerimist, akadeemiast  on kujunenud ka oluline Eesti kompetentsuskeskus UNESCO maailmapärandi küsimustes. Akadeemia rektor prof. Mart Kalm juhtis aastatel 2009–2013 UNESCO maailmapärandi komitees Eesti delegatsiooni, kuhu kuulusid mitmed praegused EKA õppejõud.  

UNESCO õppetoolide võrgustikuga liitumise taotlus läbis UNESCOs põhjaliku hindamise. Taotlejal tuleb tõestada nii akadeemilist usaldusväärsust kui ka kõrgkooli positsiooni ühiskonnas valdkonna edendajana ja osapoolte kaasajana. Õppetooli  taotlemise nurgakivi on käimasolev uurimusprojekt “Tallinna Vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine” koostöös  ASiga Tallinna Sadam. Uurimistöö eesmärk on analüüsida turismi mõju kultuuripärandile ning otsida lahendusi kuidas väärikust ja väärtusi hoides tutvustada ja edendada Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandit. Projekti peamine eesmärk on leida lahendusi vanalinna muinsuskaitseliste väärtuste ja elukeskkonna hoidmiseks, turistide logistika parandamiseks, sadama ja vanalinna vahelise linnaruumi paremaks ühendamiseks ning Tallinna tutvustamiseks turismisihtkohana.  Mitut EKA eriala kaasanud uuringu esimene etapp keskendus sadama ja linnasüdame planeeringulistele seostele, sh inimeste ja sõidukite liikumine ja kehtivate planeeringute analüüs. Teine etapp keskendus 20. sajandi kihistuste väärtustamisele ning kolmas kogukonnale. Seni tehtud töö  on  erinevatelt osapooltelt saanud väga head tagasisidet.

UNESCO õppetoolide võrgustikku kuulub üle 800 õppetooli 110 riigist, teiste seas TÜ kultuuriteaduste instituudi koosseisus tegutsev vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetool.