Eesti liitus UNESCO veealuse kultuuripärandi kaitse konventsiooniga

08.10.2020

Vabariigi Valitsus kiitis 8. oktoobril heaks Eesti ühinemise UNESCO veealuse kultuuripärandi kaitse konventsiooniga, mis on loonud aluse veealuse kultuuripärandi kaitse arenguks ja edendab riikidevahelist koostööd veealuse pärandi kaitsmisel. Konventsiooni rakendamine aitab ka vähendada sukeldujate röövretki vanadele laevavrakkidele ning sellega seonduvat ebaseaduslikku kaubandust, mis on maailmas muutunud tõsiseks probleemiks.

Konventsiooni rakendusasutus on muinsuskaitseamet, mille üks tegevusvaldkond on veealuse kultuuripärandi uurimine, kaitse ja vastava teabe levitamine. 

Lisainfo