Eesti noor sõidab eSwatinisse UNESCO koolidega suhteid looma

16.08.2019

Täna, 16. augustil sõidab Eesti noor Laura Toomlaid kaheks kuuks eSwatinisse, et osaleda vabatahtlikuna kohaliku UNESCO rahvusliku komisjoni töös ning toetada Eesti ja eSwatini koole sõprussuhete loomisel.

Vabatahtlik töö annab Eesti noorele võimaluse õppida ja saada kogemusi teisest kultuurist ja keskkonnast. Muu hulgas korraldab Toomlaid koos eSwatini UNESCO ühendkoolide koordinaatoriga kohalikele õpetajatele kestliku arengu teemalise õpipäeva ning koordineerib Eesti ja eSwatini koolide ühistegevusi. „Minu jaoks on tegemist suurepärase võimalusega täiendada end erialaselt ja rakendada juba olemasolevaid oskusi harjumuspärasest niivõrd erinevas keskkonnas, kui seda on eSwatini,“ kirjeldas Toomlaid, „lisaks tegevustele koolide ja õpetajatega osalen eSwatini komisjoni igapäevastes tegemistes ning assisteerin kohalikku haridusprogrammide koordinaatorit.“

Huvi teha eSwatini koolidega koostööd on üles näidanud Rapla Vesiroosi Kooli, Tallinna 32. Keskkooli, Tallinna Humanitaargümnaasiumi, Tamsalu Gümnaasiumi ja Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetajad. Eesti õpetajad on positiivsed, ootavad eSwatini kolleegidega tutvumist, koos õpilastega silmaringi avardamist, teise kultuuri ja kohaliku elu ning inimeste tundma õppimist ning ühistegevustega kestlikusse arengusse panustamist. Koolid kasutavad suhtlemiseks videokõnet jt kaasaegseid võimalusi, korraldavad mänge, sotsiaalkampaaniaid jm.

Eesti vabatahtlik sõidab eSwatinisse UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni toel ning UNESCO Eesti ja eSwatini rahvuslike komisjonide koostöö raames. Komisjonid alustasid koostööd 2019. aastal, et luua sidemeid rahvuslike komisjonide ja UNESCO võrgustike vahel, vahetada kogemusi UNESCO programmidest ja tegevustest, pakkuda noortele kultuurivahetuse ja vabatahtliku töö kogemust. Lisaks koostööle kohalikega saab Eesti noor eSwatinis töötada Saksamaa noortega, kes on seal Saksamaa vabatahtlike programmi raames.

eSwatini Kuningriik (end. nimega Svaasimaa) on väike riik Lõuna-Aafrikas ning piirneb Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Mosambiigiga. eSwatini rahvaarv on u 1,2 miljonit ja pindala 17 364 km2. eSwatini iseseisvus 1968. aastal, riiki valitseb kuningas Mswati III.