Eesti noored arutlevad Narvas inimõiguste üle

07.03.2012

9.-11. märtsil toimub Narvas, Soldino Gümnaasiumis, ÜRO simulatsioon, mille käigus arutlevad Eesti kooliõpilased võrdõiguslikkuse ja inimõiguste üle.

ÜRO simulatsioon on Eestis juba teist korda toimuv hariv rollimäng, kus õpilased esindavad erinevate riikide seisukohti ÜRO peaassambleel. Välispoliitika- ja diplomaatiahuvilised noored 15 koolist üle Eesti tegelevad simulatsiooni käigus sel korral kolme põhiteemaga, milleks on põgenike ja migrantide inimõigused, soolise võrdsuse tagamine poliitikas ning marginaliseeritud gruppidest pärit naiste turvalisus. Need ÜRO käesoleva aastatuhande peamised arengueesmärgid on ka Eesti ühiskonnas üha olulisemaks muutumas ning simulatsiooni käigus õpitakse neid lähemalt tundma. Läbi rollimängu arendavad noored arutlemis- , esinemis- ja meeskonnatöö oskusi ning püüavad leida toimivaid lahendusi maailma probleemidele. Töökeeleks on inglise keel.ÜRO simulatsioon on Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku üks ühistegevustest käesoleval aastal. Üleilmne UNESCO ühendkoolide võrgustik alustas oma tegevust juba aastal 1953 ning tänaseks kuulub võrgustikku rohkem kui 8500 haridusasutust 176 riigist.  Võrgustik töötab tänu pühendunud õpetajatele, kes soovivad oma õpilastele anda lisaharidust ja avardada nende maailmavaadet. Eesti võrgustikus on sel õppeaastal 18 kooli.Narvas sel nädalavahetusel toimuvat simulatsiooni korraldavad üheskoos UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon, MTÜ Mondo Maailmahariduse keskus ning Tegusad Eesti Noored. Sisulisse külge panustavad ka Välisministeerium, Eesti Inimõiguste Instituut ning MTÜ Serve The City.