Eesti on UNESCO maailmapärandi komitee juubelipidustustel pildil

19.11.2012

16. novembril tähistab UNESCO maailmapärandi konventsioon 40. aastapäeva, sündmusele pühendatud lõppseminaril Kyotos esitletud trükises on esindatud ka Tallinna vanalinn.

Trükisesse valiti maailma 962 mälestise seast välja 26 näidet, sh Tallinna vanalinn, mis tõstis Tallinna ülemaailmsel juubelipidustusel esile.

Tallinna kultuuriväärtuste ameti miljööalade osakonna juhataja Riin Alatalu kirjutatud vanalinna edulugu tutvustab 1975. aastal algatatud Kodulinna liikumist, Vanalinna Hariduskolleegiumi rolli õpetajate, laste, nende vanemate ja sõprade kaasamisel vanalinna väärtustamisel ning Vanalinna Seltsi kui kohaliku kogukonna tegevust. Artiklis näidatakse, kuidas vastutustundlik ja hooliv kogukond aitab tasakaalustada pealinna staatusest ja turismi nõudmistest tulenevat survet pärandile.

„40 aastat on piisavalt pikk aeg, et kokku võtta seni tehtu ja arutleda tuleviku võimaluste ja vajaduste üle,” märgib Alatalu. „Üha rohkem pööratakse tähelepanu kohalikele kogukondadele, sest just nende huvist, teadlikkusest ja vastutustundest sõltub lugupidamine pärandi vastu. Tallinnas korraldati vanalinna päevade ajal sisukas seminar „Meie vanalinn, meie maailmapärand“, kus keskenduti inimeste kaasamisele.”

1972. aastal vastu võetud maailma kultuuri- ja looduspärandi kaitseks ja väärtustamiseks sõnastatud dokument on üks populaarsemaid UNESCO egiidi all sündinud rahvusvahelistest kokkulepetest. Sellega on liitunud 190 riiki.

Eesti on 2009–2013 maailmapärandi komitee liige ja see on andnud võimaluse osaleda rahvusvahelise kaaluga otsuste tegemise protsessis.

Konventsioon ja maailmapärandi nimekiri aitavad tähtsustada ja hoida inimkonna aja- ja kultuuriloole olulisi paiku ning ainulaadset looduspärandit.

Konventsiooni juubeliaasta lõppseminar toimus 6.–8. novembril Kyotos, Jaapanis. Seal osalesid maailmapärandi komitee Eesti delegatsiooni juhid prof. Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast ja Urve Sinijärv Keskkonnaministeeriumist.