Eesti suursaadik UNESCO juures Priit Pallum andis üle volikirja

08.02.2022

Eesti suursaadik ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures Priit Pallum andis 2. veebruaril üle oma volikirja UNESCO peasekretärile Audrey Azoulayle.

Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses arutasid Pallum ja Azoulay Eesti jaoks olulisi teemasid UNESCOs, nagu kultuuripärandi kaitse, hariduskonventsioonid ja teaduskoostöö ning inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine. Suursaadik Pallum rõhutas UNESCO olulist rolli ajakirjanike turvalisuse ja sõnavabaduse kaitsel ning kinnitas Eesti toetust organisatsiooni mandaadile.

Suursaadik Pallum lõpetas 1989. aastal Tartu ülikooli majandusteaduskonna ja töötab välisministeeriumis 1991. aastast. Aastatel 1998–1999 oli ta Eesti suursaadik ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis ning Eesti alaline esindaja Maailma Kaubandusorganisatsiooni juures. Aastatel 2000–2002 oli ta ministeeriumi välismajanduspoliitika ja konsulaarküsimuste asekantsler ning seejärel 2006. aastani suursaadik Madalmaade Kuningriigis. Seejärel oli Pallum välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna direktor.

Alates 2010. aastast oli Pallum suursaadik Ungaris ja Horvaatias, 2011. aastast ka Sloveenias. 2018. aastast kuni 2021. aastani oli ta suursaadik Kreekas, Küprosel ja Albaanias. Möödunud aastal nimetas president Kersti Kaljulaid ta suursaadikuks OECD ja UNESCO juures, asukohaga Pariisis.

© UNESCO/Christelle Alix