Eesti uus alaline esindaja UNESCO juures on Ingrid Amer

08.11.2016

President Kersti Kaljulaid nimetas 1. novembril 2016 Ingrid Ameri Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks UNESCO juures. 17. novembril andis Ingrid Amer UNESCO peadirektorile Irina Bokovale üle oma volikirja.

Volikirja üleandmisele järgnenud vestluses kõnelesid suursaadik Amer ja UNESCO peadirektor Bokova sõnavabadusest, internetivabadusest, koostööst kultuuripärandi kaitsel ning kultuuridevahelisest dialoogist. „Hindame kõrgelt kogemust, mille on andnud meile liikmesus UNESCO täitevkogus, maailmapärandi komitees ning ka vaimse kultuuripärandi kaitse komitees,“ ütles suursaadik Amer.  

Teemadest, millega UNESCO hetkel tegeleb, tõi suursaadik Ingrid Amer Eestile olulisena esile kõrghariduse diplomite ja kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise ülemaailmse konventsiooni väljatöötamise. „Meie jaoks on konventsioon väga oluline, sest see aitab kaasa Eesti diplomite tunnustamisele nendes riikides, kellega meil vastastikuseid lepinguid pole,” lausus suursaadik. Eesti panustab konventsiooni väljatöötamisse oma ekspertidega ning toetab protsessi ka rahaliselt.