Eesti uus alaline esindaja UNESCO juures on suursaadik Clyde Kull

03.10.2019

1. oktoobril andis Eesti alaline esindaja UNESCO juures Clyde Kull Pariisis UNESCO peadirektorile Audrey Azoulayle üle oma volikirja.

Volikirja üleandmisele järgnenud vestluses tõi suursaadik Kull esile UNESCO tähtsust mitmetel Eesti jaoks olulistel teemadel. „Eesti tunnustab UNESCO rolli inimõiguste, väljendusvabaduse ning ajakirjanike turvalisuse ja kaitse tagamisel,“ sõnas Kull. Peadirektor Azoulay kinnitas, et riikide nagu Eesti häälekas toetus antud teemadel on märgilise tähtsusega.

Samuti räägiti UNESCO tegevusest Ukrainas ning olukorra seirest Krimmis ja Sevastopolis organisatsiooni tegevusvaldkondades vastavalt UINESCO täitevkogu mandaadile. Vesteldi ka põlisrahvaste kaitsest ning 2019. aastal UNESCO juhtimise all toimuvast rahvus-vahelisest põliskeelte aastast, mille juhtkomitee liige Eesti on.

Peadirektor tunnustas Eesti tegevust ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni välja töötamisel ning avaldas lootust, et konventsioon võetakse vastu eeloleval UNESCO peakonverentsil novembris.

Suursaadik Clyde Kull on määratud Eesti suursaadikuks Prantsusmaal ning resideerib Pariisis.