Eesti valiti UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär” liikmeks

07.11.2011

4. novembril valiti Eesti Pariisis peetaval UNESCO 36. peakonverentsil programmi „Inimene ja biosfäär“ (MAB – the Man and the Biosphere) koordinatsiooninõukogu liikmeks. Eestit hakkab esindama UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni nõukoja liige, geograafiakandidaat Toomas Kokovkin. Programmi tööd juhtivasse nõukogusse kuuluvad 34 riigi esindajad, kes valitakse ametisse neljaks aastaks.

Eesti suursaadik UNESCO juures Marten Kokk märkis, et Eesti aktiivsus UNESCOs on oluliselt kasvanud. Suursaadiku sõnul on Eesti viimastel aastatel kuulunud UNESCO valitsustevahelisse vaimse kultuuripärandi kaitse komiteesse ja praegu oleme Maailmapärandi komitee liige. „Selle peakonverentsi ajal kuulub Eesti esmakordselt UNESCO juriidilise komitee koosseisu ja nüüd osutus meie esindaja valituks ka programmi „Inimene ja biosfäär“ liikmeks,“ ütles Kokk.

„Inimene ja biosfäär“ on valitsustevaheline teadusprogramm, mille peaeesmärk on üleilmselt tagada bioloogilise mitmekesisuse ja inimkultuuri tasakaalustatud koosareng. Selleks tugineb programm ulatuslikule biosfääri kaitsealade võrgustikule, kuhu kuulub üle 500 kaitseala erinevates suuremates ökosüsteemides. Tegemist ei ole tavaliste kaitsealadega, vaid piirkondadega, kus töötatakse välja lahendusi säästvaks majandamiseks ja kus käsitletakse kohaliku kogukonna ja pärandkultuuri koosmõjusid loodusega. Sarnastel eesmärkidel loodi Lääne-Eesti saarestikku biosfääri kaitseala juba 1990. aastal. Kuna maailma eri loodusvööndites on säilinud igivanad teadmised ja oskused biosfääri säästvast kasutamisest, seab MAB oma eesmärgiks niisuguste oskuste võimalikult laia tutvustamist ja kasutuselevõttu. Tänavu 40-aastaseks saanud programm „Inimene ja biosfäär“ omab ka mitut temaatilist alamprogrammi, näiteks kõrbete, mägipiirkondade, linnastute, saarte ja ranniku alamprogramm.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS 637 7654 513 8689 pressitalitus@mfa.ee

Info programmi kohta UNESCO ERK kodulehelt.