Eesti valiti UNESCO täitevkogu liikmeks

14.11.2013

Eesti valiti 13. novembril UNESCO 37. peakonverentsi plenaaristungil 166 häälega täitevkogu liikmeks.

Eesti alalise esindaja UNESCO juures suursaadik Marten Koka sõnul on täitevkogu liikmeks olemine Eestile suur vastutus. „Pöörame täitevkogu liikmena kindlasti tähelepanu Eesti jaoks olulistele teemadele nagu internetivabadus, maailmapärandi kaitse ja haridusküsimused,“ märkis Kokk. 

Eesti kandideeris UNESCO täitevkogu koosseisu aastateks 2014-15 esimest korda. Täitevkogu on UNESCO roteeruva liikmesusega juhtorgan, kuhu kuulub korraga 58 liikmesriiki ja mille koosseisu valivad UNESCO liikmesriigid peakonverentsi plenaaristungil. Täitevkogu suunab programmi elluviimist peakonverentside vahelisel perioodil ning annab peakonverentsile soovitusi järgmise programmi ja eelarve osas. Täitevkogu koguneb korralistele istungitele vähemalt neli korda kahe aasta jooksul.