Eestis toimub UNESCO biosfäärialade saarte võrgustiku nõupidamine

06.06.2013

3.-7. juunini toimub Lääne-Eesti saarestikus UNESCO ülemaailmne biosfäärialade saarte võrgustiku nõupidamine. Osavõtjaid on 16 riigist, kaugemad ja põnevamad on Põhja-Korea, Jamaica ning saareriik St. Kitts ja Nevis. Väikesaarte koostöövõrgustiku eesmärk on leida lahendusi ühistele teemadele: kliimamuutused, vee ja energiaga seotud probleemid ning väikesaarte indentiteedi säilimine.

Võrgustiku koordinaator UNESCO peakontorist Miguel Clusener-Godt ütles, et Eesti valiti kolmanda nõupidamise kohaks, kuna Eesti eristub hea näitena tugeva kogukondliku algatuse poolest.

Nõupidamise organiseerisid UNESCO Eesti rahvuslik komisjon, keskkonnaamet ja MTÜ Arhipelaag ning rahaliselt toetavad nõupidamise korraldamist Jeju (Lõuna-Korea) ja Menorca saar (Hispaania).

Eesti biosfääri programmiala hõlmab Lääne-Eesti saarestikku ja see loodi 1990. aastal. Biosfääri programmiala eesmärk on luua ja ellu viia maapiirkonna säästva arengu mudelit. Maailmas on 621 biosfääri kaitseala 117 riigis.