Euroopa noorte kultuuripärandi spetsialistide foorum ootab osalejaid

13.03.2019

UNESCO korraldab koostöös Euroopa Liiduga Euroopa noorte kultuuripärandi spetsialistide foorumi, mis peetakse Horvaatias Zadaris 20.―24. mail 2019. Foorumile saavad kandideerida nii ainelise kui ka vaimse kultuuripärandi spetsialistid vanuses 25―32 aastat. Eelduseks on varasem töökogemus, hea inglise keele oskus ning EL liikmesriigi kodakondsus. Kandideerija peab välja pakkuma ka ühe ainelise või vaimse pärandi valdkonnaga seotud algusjärgus projektiidee, mida foorumil üheskoos edasi arendatakse. Eriti oodatud on projektid, mis on suunatud kultuuripärandialase teadlikkuse suurendamisele, koostööprojektid kohalike kogukondadega ja hariduslikud projektid. Uurimistöid või trükise koostamise plaane ei oodata. Kandideerijalt oodatakse ka valmisolekut foorumil kogetut teistega jagada, võttes endale jõukohase kultuuripärandi saadiku rolli.

Foorum toob kokku kuni 30 noort pärandispetsialisti. Igast EL liikmesriigist valitakse üks esindaja, kelle kõik osalemiskulud (lend, majutus, toitlustamine) kaetakse. Foorumil tutvustatakse põhjalikumalt UNESCO maailmapärandi ja vaimse pärandi konventsioone, töömeetoditeks on vastastikune õppimine, tiimitöö, tutvumine Horvaatia pärandipaikadega, ettekanded, vestlusringid, projektitöötoad ja praktiline tegevus.

Kandideerimise tähtaeg on 28. märts 2019. Selleks tuleb täita veebis vastav vorm, lisada CV ja soovituskiri (näiteks tööandjalt või õppejõult).

KandideerimiskutseFoorumi päevakava

Soovime edu!