Filosoofiapäev Tartus

16.11.2022

Juba homme, 17.11.2022, toimub Tartus Tartu Ülikooli Eetikakeskuse, UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni ja aktiivsete filosoofiaõpetajate koostöös korraldatud iga-aastane filosoofiapäev. Sel korral on fookusteemaks “Inimkonna tulevik. Inimloomuse suhe looduse ja tehnoloogiaga”.

Traditsiooniliselt alustame päeva aruteluga, kus sel korral jagavad omi mõtteid Madis Vasser ning Liisa Puusepp, mõttevahetust suunab ja tagasisidestab Mats Volberg. Arutelu teises pooles läheb sõnajärg õpilastele, kes selleks tarbeks on eelnevalt lugenud Robert Pepperelli posthumanismi manifesti.

Peale lõunat jätkame töötubadega – õpilaste töötoas, mida viivad läbi Tartu Ülikooli filosoofiatudengid, on lisaks mõttetööle vaja demonstreerida ka oma käelist osavust. Õpetajate töötuba veab Leo Luks ning üheskoos kaardistatakse olemasolev õppevara ning tutvustatakse kõike seda, mida veel õpetajad oma töös kasutada saaksid.