Fotokonkurss filosoofiahuvilistele õpilastele

23.09.2013

TÜ eetikakeskus, UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ning aktiivsed filosoofiaõpetajad kuulutavad välja fotokonkursi, mille teemaks on sallivus. Ootame osalema kõiki filosoofiahuvilisi 9.12. klasside õpilasi!

Konkursil osalemiseks peaks õpilane:

·         Tegema foto milles avaldub tema jaoks midagi sallivuse seisukohast kõnekat. Pildile võib jäädvustada nii sallivust kui ka selle puudumist;

·         Lisama juurde selgituse (1000-2000 tähemärki) selle kohta, kuidas fotol nähtav tema jaoks sallivusega seondub;

·         Laadima töö üles kodulehele http://thales.ut.ee enne 15. oktoobrit;

·         Kommenteerima ja laikima teiste õpilaste töid 15. oktoobrist kuni 4. novembrini kodulehel http://thales.ut.ee

·         Lisama tööle juurde autori ees- ja perekonnanime, kooli, mobiiltelefoni ning e-maili.

Õhutame õpilasi märkama sallivusega seonduvat oma igapäevaelus ning seda enda jaoks lahti mõtestama. Kõige populaarsemate tööde autorid (25 õpilast) kutsutakse Tartusse TÜ eetikakeskusesse 21. novembril toimuvale filosoofiapäevale. Konkursi võitjaid teavitatakse hiljemalt 5. novembriks.

Selleks, et õpilastes teema vastu huvi tekitada, soovitame õpetajal tunnis teemat õpilastega eelnevalt arutada. Kuidas seda aga teha? Ühe võimaliku õppeteksti koos praktiliste ülesannetega leiate siit http://kodu.ut.ee/~p6der/sallivus-kevade.pdf

Lisaks anname teada, et Soome UNESCO ühendkoolide võrgustik koostöös Soome filosoofiaõpetajate seltsi ja Societas Philosphica Fennicaga kuulutavad välja Läänemere piirkonna riikide gümnaasiuminoorte esseekonkursi. Rohkem informatsiooni konkursi kohta leiate kodulehelt http://permalink.gmane.org/gmane.science.philosophy.region.europe/5168