Haabja ehitamise ja kasutamise traditsioon Soomaal lisati UNESCO kiireloomulist kaitset vajava kultuuripärandi nimekirja.

14.12.2021

Rõõmustame koos haabjakogukonnaga, sest haabja ehk ühepuulootsiku ehitamise ja kasutamise traditsioon Soomaal lisati 14. detsembril UNESCO kiireloomulist kaitset vajava kultuuripärandi nimekirja.

Soomaa ühepuulootsik on painutatud külgedega ja madalapõhjaline kanuutaoline ühest puust õõnestatud paat, mis on tavaliselt valmistatud haavapuust. Ühepuulootsiku ehitus on terviklik ja keerukas protsess, mis algab sobiva puu leidmisega ning lõpeb paadi vettelaskmisega. Haabjaehituse keskseks ja visuaalselt eristuvaimaks tegevuseks on külgede laialipainutamine (laotamine). Soojuse ja niiskuse koosmõjul, sh tule ja veega, painutatakse haabja toorikut ulatuslikult, seeläbi suurendades paadi mahtuvust, manööverdus- ja kandevõimet. Haabjaehitus on traditsiooniliselt olnud kogukondlik tegevus, milles lisaks meistritele osalevad õpipoisid ja teised kogukonna liikmed. Haabjaehitusega kaasnes sageli ka haabjameistrite ja nende paatidega seotud lugude vestmine. Haabjas on jätkuvalt Soomaa kogukonna identiteedi oluline osa.

UNESCO tõstis esile hästi koostatud taotlust, mille osaks on ka haabjakultuuri tutvustav lühifilm ning läbimõeldud kaitsekorralduskava. Palju õnne haabjameistritele ja kogu Soomaa kogukonnale!