Haapsalus peeti EuroMABi konverents

25.05.2015

19.-22. mail toimus Haapsalus UNESCO programmi „Inimene ja Biosfäär“ Euroopa ja Põhja-Ameerika võrgustiku biosfääri programmiala konverents, kus osales üle saja looduseksperdi 25-st riigist Kanadast Iisraelini. Väliskülalised panid Eestile südamele, et me oskaks hoida oma liigirikkaid niite ka edaspidi.

Haapsalus toimunud biosfääri programmiala (BPA) konverentsil arutati valitsustevahelise UNESCO programmi edasist strateegiat ning koostööd kohalike kogukondadega, mille eesmärgiks on üleilmselt tagada bioloogilise mitmekesisuse ja inimkultuuri tasakaalustatud koosareng väärtuslikel aladel. Konverentsi käigus tutvustati osalejatele Eesti biosfääri ala ning korraldati ekskursioone Saaremaale, Hiiumaale ja Vormsile. Rootsi loodusekspertide sõnul meenutas väljasõit Vormsi saarele neile oma lapsepõlve: kaunid rootsipärased punased majad ning liigirikkad niidud, kus võib märgata lendamas valgepõsk laglesid. Rootsis on taoline idüll kadumas, ent külalised rõõmustasid, et Eestis mõistetakse niitude säilitamise olulisust ning toetatakse kohalikke inimesi. Lisaks kiitsid külalised, et Vormsi vald on leidnud nutika lahenduse saare puhtuse tagamiseks, kasutades selleks kõigile elanikele ja turistidele avatud moodsaid prügimaju, kus on eraldi konteinerid sorteerimata olmejäätmete, taaskasutatavate jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete kogumiseks.

Arutelu käigus leiti, et biosfääri programmialadel ei ole kõige tähtsam ala märgistamine ning pidev biosfääri programmi teadvustamine, vaid see, et kohalikud elanikud oleksid teadlikud oma otsuste tagajärgedest ning säiliks püüd leida lahendusi, mis aitaks säilitada ja hoida Eesti väärtuslikke maastikke. „Biosfääri alal elavad inimesed on pidanud kohanema faktiga, et alaga ei kaasne ainult piirangud, vaid piirkonda on vaja ka ise panustada ja edasi arendada. Saartel on küll piiratud ressursid ja isoleeritus, kuid samas rikkalik loodus- ja kultuuripärand. Kõige olulisem on, et kohalikud elanikud mõistaksid rohemajanduse väärtusi ja leiaksid võimalusi tegutseda üheskoos,“ sõnas Kaja Lotman, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja.

Eestist kuulub UNESCO võrgustikku Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala, mis tegutseb juba 1990. aastast ning selle eesmärk on luua ja ellu viia maapiirkonna säästva arengu mudelit. UNESCO programmi eesmärk on kaitsta bioloogilist mitmekesisust, tagades samal ajal säästva majandamise ja inimarengu. Programmi raames kavandatud tegevused puudutavad nii loodusturismi, energeetikat, elupaikade taastamist kui ka kohaliku toorme väärindamist.

Konverentsi korraldas Keskkonnaamet koostöös UNESCOga, lisainfo on leitav aadressil https://www.conference-expert.eu/en/euromab-2015-haapsalu.