Ilmunud on eestikeelne UNESCO Trash Hack kampaania juhendmaterjal haridustöötajatele

04.05.2021

Üleilmse UNESCO Trash Hack kampaania juhendmaterjal on nüüd saadaval ka eesti keeles. Materjal on mõeldud õpetajatele, koolijuhtidele, koolitajatele jt haridustöötajatele, kes otsivad võimalusi õpilaste ja kogukondade kaasamiseks prügimajanduse ja jäätmekäitluse alasesse tegevusse ja teavitustöösse ning laiemalt kestlikku arengut toetavasse haridusse. 

Juhendmaterjal pakub õpetajatele praktilisi ideid ja tegevusi õpilaste kaasamiseks eesmärgiga õppida jäätmeid mõistlikult käitlema ja taaskasutama ning olema vastutustundlikud tootjad ja tarbijad. Tegevused on huvitavad ja kaasahaaravad ning ärgitavad noori nägema prügi mitte ainult äravisatavate asjadena, vaid ka indikaatorina, mis näitab, kuidas ümbritsevasse maailma suhtume.

Juhendmaterjali leiate siit.

UNESCO Trash Hack kampaania julgustab noori kestliku arengu edendamise nimel tegelema jäätmeprobleemidega, oma tegevust mõtestama ja teadmisi teistega jagama. Rohkem infot veebilehelt: www.trashhack.org.