Ilmunud on UNESCO maailmakodanikuhariduse käsiraamatu eestikeelne tõlge

27.06.2017

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ja UNESCO andsid juunis 2017 ühiselt välja õpetajatele, õppekavaarendajatele, poliitikakujundajatele ja teistele haridustöötajatele mõeldud käsiraamatu „Maailmakodanikuharidus. Teemavaldkonnad ja õpieesmärgid“ eestikeelse tõlke. Käsiraamatust leiab ettepanekuid, kuidas sõnastada maailmakodanikuhariduse mõisted ümber praktilisteks ja eri vanuses õpilastele sobivateks teemavaldkondadeks ja õpieesmärkideks ning lõimida valdkonda riiklikku haridussüsteemi.

Alates 2012. aasta ÜRO peasekretäri esimesest üleilmsest haridusalgatusest, on UNESCO teinud põhjalikku tööd maailmakodanikuhariduse mõisteraamistiku väljatöötamisel ning poliitiliste ja programmiliste suuniste andmisel. Kestliku arengu eesmärkidest neljas on pühendatud haridusele, alaeesmärk 4.7. toob eraldi välja maailmakodanikuks olemise ning kestliku arengu toetamise.

Käsiraamatu ingliskeelse originaali leiab UNESCO veebist. Eestikeelne tõlge on saadaval UNESCO ERKi ja Maailmakooli veebilehtedel. Paberversiooni saamiseks palun kirjutage madli.ross @ unesco.ee.