Kandideeri vabatahtlikuks ja osale UNESCO Eesti ja eSwatini rahvuslike komisjonide töös

07.05.2019

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon kuulutab välja konkursi vabatahtliku kohale Eesti ja eSwatini (endise nimega Svaasimaa) rahvuslike komisjonide koostöö raames. Konkursiga otsime ühte kuni 28-aastast Eesti noort, kellel avaneb võimalus töötada Eesti ja eSwatini komisjonides kokku 12 nädalat, perioodil 29.07.2019–20.10.2019. Vabatahtliku töö keskmes on UNESCO rahvuslike komisjonide töö noorte ja haridusvaldkonnas.

Vabatahtlik on kaasatud 29.07.2019–16.08.2019 0,5 koormusega UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni töösse peamise asukohaga Tallinnas ja 19.08.2019–20.10.2019 täiskoormusega UNESCO eSwatini rahvusliku komisjoni töösse peamise asukohaga Mbabanes. Esimesed kolm nädalat Tallinnas on pühendatud UNESCO programmide ja rahvuslike komisjonide töö tundma õppimisele ning lähetuseks ettevalmistamisele.

Üheksanädalase lähetuse jooksul eSwatinisse osaleb vabatahtlik UNESCO eSwatini rahvusliku komisjoni töös, sh:

– panustab komisjoni projektide elluviimisse koos teiste vabatahtlikega Saksamaalt ja eSwatinist,- osaleb UNESCO ja rahvusliku komisjoni mandaadiga seotud kohtumistel ja sündmustel,- osaleb eSwatini UNESCO ühendkoolide sündmustel, toetab ja aitab luua suhteid ja ühisprojekte Eesti ja eSwatini UNESCO ühendkoolide vahel, – juhendab ja korraldab koos eSwatini rahvusliku komisjoni haridus- ja teadusprogrammide ning ühendkoolide koordinaatoriga eSwatini UNESCO ühendkoolide õpetajate koolituspäeva.

Vabatahtlikuks ootame kandideerima kuni 28-aastaseid Eesti kodanikke, kellel on:

– bakalaureusekraad (magistrikraad on eelis),- inglise keele oskus väga heal tasemel,- baasoskused IKT vallas,- teadmised poliitikateadusest ja rahvusvahelistest suhetest ning haridusvaldkonnast,- huvi UNESCO töö vastu (UNESCO töö ja programmidega seotud varasem kogemus on kandideerimisel eelis),- iseloomuomadused nagu avatus ja sõbralikkus, töökus ja paindlikkus, – head sotsiaalsed oskused ja õppimissoov ning lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse.

Lähetusel olles on vabatahtlikule peamiseks toeks ja juhendajaks eSwatini rahvusliku komisjoni haridus- ja teadusprogrammide koordinaator, samuti viibib eSwatinis samal ajal UNESCO Saksamaa rahvusliku komisjoni lähetatud noor vabatahtlik.

UNESCO ERK katab Eesti vabatahtliku eSwatini lähetusega seotud transpordi- ja majutuskulud, reisi- ja tervisekindlustuse, vajalikud vaktsiinid ja malaariaennetuseks vajaliku ravimi ning peamised elamiskulud.

Kandideerimiseks saatke CV ja üheleheküljeline motivatsioonikiri e-postile unesco@unesco.ee. Motivatsioonikirjas palume mh selgitada, miks soovite osaleda UNESCO rahvuslike komisjonide töös ja mida võiksite sellest kogemusest õppida. Kandideerimistähtaeg on 29.05.2019.