Kirjanduslinn Tartu

14.12.2015

Tartu võeti 2015. aastal UNESCO loovlinnade võrgustikku ja sai rahvusvahelise kirjanduslinna tiitli.

Juba mitme aasta eest käisid kirjandusringkonnad Tartule välja idee kandideerida UNESCO loovlinnade võrgustikku ning taotleda linnale kirjanduslinna tiitel. Tänavu suvel esitas Tartu linn UNESCOle võrgustikku vastuvõtmiseks ametliku taotluse.

2014.a sügisel moodustas linnavalitsus erinevaid huvigruppe esindava komisjoni eesotsas linnapeaga, mis töötas välja Tartu kirjanduslikud eesmärgid ja tegevussuunad. Nendeks said lugemisharjumuse edendamine, professionaalse kirjanduselu arendamine ja rahvusvahelise koostöö suurendamine, kirjandusõppe, tõlketegevuse ja loovkirjutamise arengu soodustamine, sõna- ja loomevabaduse kaitsmine avatud kodanikuühiskonna edendamiseks ning kirjanduskultuurilise mitmekesisuse toetamine.

Tartu viis eesmärki pandi kirja ka UNESCOle esitatud taotluses, mis sündis linna kultuuriosakonna ja Eesti Kirjanduse Seltsi koostöös. Taotlusvormis nõutud kolme rahvusvahelise algatusideena käis Tartu välja linnaruumi kirjanduslikud projektid (pilootprojektina bussiluule Tartu bussides), tudengite tõlkekoostöö partnerriikide autorite tutvustamiseks ja linnade äärealasid tutvustava kirjandusliku mitte-linna projekti, mille sihtrühmaks on eelkõige tekstide loojad ja mittetraditsioonilisi elamusi otsivad kohalikud ning turistid.

Koos Tartuga võeti 2015. aastal UNESCO kirjanduslinnade sekka Barcelona, Bagdad, Ljubljana, Lviv, Uljanovsk, Montevideo, Nottingham ja Obidos. UNESCO kirjanduslinna tiitli on enne saanud Edinburgh, Dublin, Reykjaviķ, Melbourne, Iowa, Norwich, Krakow, Praha, Heidelberg, Granada ja Dunedin.

UNESCO loovlinnade võrgustik loodi 2004. aastal ning hõlmab seitset linnade kategooriat: kinolinnad, käsitöö ja rahvakunsti linnad, disainilinnad, gastronoomialinnad, kirjanduslinnad, meediakunsti linnad, muusikalinnad. Iga nelja aasta tagant tuleb loovlinnadel esitada aruanne tegevusplaani ellurakendamise ning selle mõjude kohta.

Lisainfo