Konkurss Eesti esindaja leidmiseks UNESCO 13. noortefoorumile

19.06.2023

14.-15. novembril 2023 toimub Pariisis UNESCO peakonverentsi raames 13. noortefoorum, kus osalemiseks on igal UNESCO liikmesriigil võimalus esitada kuni 3 kandidaati, kelle seast valib UNESCO välja ühe. Seekord keskendub noortefoorum kliimamuutuste sotsiaalsetele mõjudele noorte kontekstis.

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon koostöös Välisministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga ootab kandideerima 18-35-aastaseid Eesti Vabariigi kodakondsusega noori, kellel on:

  • väga hea inglise ja/või prantsuse keele oskus;
  • huvi UNESCO töö vastu (UNESCO mandaadi ja programmidega seotud varasem kogemus on eeliseks);
  • teadmised ÜRO süsteemist ja teemadest, rahvusvahelisest suhetest ning haridus-, teadus-, keskkonna- ja kultuuri valdkondadest;
  • head sotsiaalsed oskused nagu esinemisjulgus, avatus, koostöövalmidus ning austus teiste kultuuride vastu.

Osalemine noortefoorumil toimub vabatahtlikkuse alusel. Valituks osutunud kandidaadi noortefoorumil osalemise kulud (transport, majutus, reisikindlustus) katab kultuuriministeerium. Muud võimalikud kulud katab noor ise.

Kandideerimine on avatud kuni 28.06 (kaasa arvatud).

Kandideerimiseks saatke palun CV ja kuni ühe leheküljeline motivatsioonikiri e-postile unesco@unesco.ee. Motivatsioonikirjas tooge välja üks rõhuasetus, millele teie hinnangul seekordse noortefoorumi peateemat arvesse võttes oleks oluline tähelepanu pöörata.

Lisainformatsiooni annab Maarja Tinn, UNESCO haridus- ja teadusprogrammide koordinaator maarja.tinn@kul.ee, telefon 5590 8078.