Konkurss haridusprogrammide koordinaatori kohale

04.03.2013

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon võtab tööle

haridusprogrammide koordinaatori (0,75 kohta), kelle peamised ülesanded on osalemine Eesti seisukohtade kujundamisel ja esindamisel UNESCOs, UNESCO hariduse valdkonna tutvustamine Eestis ning suhtlus avaliku ja mittetulundussektoriga, Eesti UNESCO ühendkoolide eelarve planeerimine ja selle täitmise jälgimine koostöös ühendkoolide koordinaatoriga, ürituste korraldamine, veebilehe haldamine ja dokumendihaldus.

Kandidaadidaadile esitatavad nõuded:

kõrgharidus;väga hea kirjalik eneseväljendusoskus;väga hea inglise keele oskus;hea suhtlemis- ja koordineerimisoskus;hea stressitaluvus ja esinemisoskus;huvi hariduse, koolide, arengukoostöö, noorte ja kestliku arengu teemade vastu;töökogemus projektide elluviimisel;töökogemus veebilehtede haldamisel.

Kasuks tuleb:

töökogemus hariduse valdkonnas;töökogemus avalikus sektoris;prantsuse keele oskus;vene keele oskus.

Kandideerijail palume esitada järgmised dokumendid:

avaldus;elulookirjeldus;motivatsioonikiri (kuni 1lk).

Pakume:

arendavat ja rahvusvahelist kogemust pakkuvat tööd;brutopalka 716 EUR (0,75 koormuse juures);toetavat meeskonda;prantsuse keele õppimise võimalust.

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Dokumendid palume esitada hiljemalt 13.03.2013 e-postile unesco@unesco.ee