Konkurss maalikunstnikele Andorra kunstilaagrisse

27.03.2023

UNESCO Andorra rahvuslik komisjon korraldab rahvusvahelise kunstilaagri „Planeedi värvid“, kuhu oodatakse kandideerima maalikunstnikke kõikjalt maailmast. Ürituse kuupäevad on 9.07–19.07.2023 ning laager toimub Andorras Ordino linnas.

Lisaks kunstiloomingule on projekti eesmärk soodustada eri riikide kunstnike omavahelist suhtlust ja tõlgendada kunsti kaudu UNESCOle olulisi teemavaldkondi, nagu kultuuriline mitmekesisus, rahukultuur ja ÜROs kokku lepitud kestliku arengu eesmärgid aastani 2030.

Iga osalev kunstnik peaks tegema laagris 2–3 tööd, mis jäävad korraldajatele. Töödest pannakse hiljem kokku rändnäitus. Taotlusvormis tuleb kirjeldada ka kavandatavate tööde ideid või nendega seotud laiemaid kunstiprojekte, mis annab kandideerimisel eelise. Kestliku arengu või kultuuridevahelise dialoogiga seotud kunstiprojekt võib olla alles idee tasandil või juba teostamisel. Kandideerima on oodatud kunstnikud, kellele pakub huvi koostöö teiste kunstnikega ja aktiivne ühistegevus ning kellel on võimalik osaleda laagris algusest lõpuni. Plaanis on mitmeid ekskursioone ja kultuuriõhtuid, ka osalejatelt oodatakse vabas vormis oma maa ja kultuuri tutvustust. Laagri töökeel on inglise ja prantsuse keel.

Osalemissoovi korral tuleks kunstnikul ära täita ingliskeelne taotlusvorm. Lisaks vormile tuleb esitada e-portfoolio varasematest töödest, kandidaadi CV inglise või prantsuse keeles ja võimalusel ülevaade kavandatavast või käimasolevast kunstiprojektist. Taotlusvorm koos lisadega tuleb saata Andorra rahvuslikku komisjoni (cnau.unesco@andorra.ad) 15. aprilliks 2023. Lõpliku valiku kõikide esitatud kandidaatide seast teeb Andorra žürii.

Konkursi edukalt läbinud Eesti kunstniku sõidukulud hüvitatakse Kultuuriministeeriumi vahenditest, korraldajad katavad söögi- ja majutuskulud.

Lisainfot saab UNESCO Eesti rahvuslikust komisjonist, margit.siim@kul.ee