Konkurss SA UNESCO ERK peasekretäri ametikohale

16.09.2011

Sihtasutus UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon kuulutab lepingu tähtaja möödumise tõttu välja konkursi SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon peasekretäri/juhatuse liikme ametikoha täitmiseks.

Peasekretäri peamine ülesanne on sihtasutuse töö korraldamine sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Kandideerimise eeldused on: 

riiklikult tunnustatud kõrgharidusväga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjasriigikeele valdamine kõrgtasemelhea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskusalgatus-, koostöö- ja analüüsivõime

Kasuks tuleb eelnev rahvusvaheliste organisatsioonidega seonduv töökogemus, samuti tööalane kokkupuude UNESCO tegevusvaldkondadega ja prantsuse keele oskus. 

 Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid: 

avalduselulookirjeldusmotivatsioonikirikõrgharidust tõendava dokumendi koopiavõõrkeele oskust tõendava dokumendi koopia 

Juhatuse liige asub ametisse 01.01.2012.

Avaldused palume esitada hiljemalt 14.10.2011 Sihtasutusse UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon, Pikk 2, 10123 Tallinn (suletud ümbrikus märkusega „Juhatuse liikme konkurss“) või e-postiga aadressil unesco@unesco.ee.

Lisainfo: tel. 6441431