Konverents: Eesti Haridusstrateegia 2020

25.05.2011

Eesti Koostöö Kogu partnerluses Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Haridusfoorumiga algatasid 2009 aasta teisel poolel „Eesti haridusstrateegia 2020” koostamise. Haridusvaldkonna asjatundjatest koosnev juhtkomisjon, mille partnerid moodustasid pariteetsel alusel, on kahe varasema, 12. mail 2010 ja 1. veebruaril 2011 toimunud avaliku arutelu toel ja kolme ekspertgrupi sisutiheda töö tulemusena jõudnud konkreetsete ettepanekuteni, mis tulevad viimasele avalikule arutelule 25. mail 2011. Strateegia antakse üle haridus- ja teadusministrile juunis 2011.Rohkem infot Eesti Koostöö Kogu kodulehel.