Koolid lahendavad globaalseid probleeme ÜRO simulatsioonil Tartus

05.05.2011

Koolid lahendavad globaalseid probleeme ÜRO simulatsioonil Tartus 

6.–8. mail kogunevad 13 kooli õpilasdelegatsioonid Tartu Raatuse gümnaasiumis, kus toimub ÜRO simulatsioon rohkem kui 70 osalejaga. ÜRO simulatsioon on rollimäng, kus õpilased esindavad erinevate riikide seisukohti ÜRO peaassambleel. 

Simulatsiooni teemaks on aastatuhande arengueesmärgid. Täpsemalt naiste kaitsmine, eriti sõjaolukordades ning HIV/AIDSi leviku peatamine maailmas. Läbi rollimängu arendavad noored arutlemis- , esinemis- ja meeskonnatöö oskust ning püüavad leida  realistlikke ning toimivaid  lahendusi maailma probleemidele, et  saavutada kokkulepitud arengueesmärgid aastaks 2015. 

Kokku on simulatsioonil esindatud 24 riigi delegatsioonid – Nigeeriast Taanini ja USAst Haitini. Eeltööna on õpilased osalenud väiksematel koolisisestel simulatsioonidel, väitluskoolitustel ning tutvunud teemadega interneti ja filmide vahendusel. Samuti on toimunud kohtumised  diplomaatidega nendest riikidest, keda õpilased simulatsioonil esindavad. 

ÜRO simulatsioon on Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku üks ühistegevustest käesoleval aastal. Üleilmne UNESCO ühendkoolide võrgustik alustas oma tegevust juba aastal 1953 ning tänaseks kuulub võrgustikku rohkem kui 8500 haridusasutust 176 riigist. Võrgustik töötab tänu pühendunud õpetajatele, kes soovivad oma õpilastele anda lisaharidust ja  avardada nende  maailmavaadet. Eestis võrgustikus on sellel õppeaastal 23 kooli. 

ÜRO simulatsiooni korraldavad UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon ja MTÜ Mondo Maailmahariduse keskus koostöös Eesti ÜRO Assotsiatsiooni, Tartu Raatuse gümnaasiumi, Eesti Välispoliitika Instituudi ning MTÜga Tegusad Eesti Noored.   

Rohkem infot simulatsiooni kohta.

Lisainfo: 

Johanna HelinUNESCO Eesti Rahvuslik KomisjonUNESCO ühendkoolide võrgustiku koordinaatore-post jonnahelin@gmail.comtel 53490814