Koostöös UNESCO ERKga asutati fond „Meie pärand“

14.12.2010

13. detsembril kirjutati Tallinna Lauluväljaku klaassaalis toimunud heategevuskontserdil alla fondi „Meie pärand“ asutamisleping. Fondi asutajateks on Vanalinna Hariduskolleegiumi MTÜ Miikaeli Ühendus, UNESCO ERK ja Eesti Muinsuskaitse Selts. Heategevuskontserdil esinesid VHK õpilased, õpetajad, lapsevanemad, vilistlased ja sõbrad ning selle tulu annetati vastloodud fondi. Asutajad loodavad, et fond innustab meid oma kultuuripärandit hoidma ning julgustab selle kasutamise üle otsustamises osalema.

Tallinna vanalinna kuulumine UNESCO maailmapärandi nimekirja tähendab ka kõrgendatud vastutustunnet meid ümbritseva ajaloolise keskkonna suhtes. Vastavalt UNESCO põhimõtetele rõhutatakse vanalinna arengukavas, et vanalinna tuleks elustada, andes arhitektuuri- ja kultuurimälestistele sobiva funktsiooni, mis austab ajaloolist pärandit ja vanalinna terviklikku atmosfääri. Fondi eesmärgiks on anda oma panus, et meie ajaloolised hooned ei seisaks tühjalt ega laguneks, vaid oleksid täidetud tegevusega, mis sobib ajaloolisesse konteksti, ja seob kasvavaid põlvkondi eelmistega.

Põhikirjaliselt  on loodud fondi eesmärgiks ärgitada elanikkonda panustama kultuuripärandi hoidmisse ja väärtustamisse, nii et võimalikult palju esiisade pärandist  säiliks järgnevatele põlvkondadele ja kujundaks neis valmisolekut olla  pärandi tähendust mõistvateks pärijateks. Fond võimaldab koguda ja kasutada raha  kultuuripärandi korrastamiseks, samuti koguda raha laokilejäänud hoonete omandamiseks, et neid korrastada ja avalikku kasutusse anda. Fondi esimeseks projektiks on aidata linnal korda teha Uus tn 19 asuv hoone, mida tuntakse Okasroosikese lossi nime all. Fondi toetamiseks saab kanda raha MTÜ Miikaeli Ühenduse arveldusarvele 10220032807012 SEB pangas, selgitusse märkida ANNETUS fondile „MEIE PÄRAND“.

UNESCO ERKi esindab fondi nõukogus Marika Valk.