Kultuurilise mitmekesisuse fond ootab taotlusi arenguriikidelt

25.03.2011

UNESCO kuulutas välja rahvusvahelise kultuurilise mitmekesisuse fondi (IFCD) teise taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtajaks on 30. juuni 2011.a.

IFCD on 2005. a konventsiooni artikliga 18 loodud vabatahtlikel sissemaksetel põhinev fond. Sissemaksed laekuvad peamiselt UNESCO liikmesriikidelt, kuid oodatud on ka erasektori ja kõigi teiste panustada soovivate partnerite annetused. 7. märtsi 2011.a seisuga oli fondis raha ligi 3,7 miljonit USA dollarit. Eesti tegi fondi esimese sissemakse, suuruses 4347 USD, mais 2009.

Fondi peamiseks eesmärgiks on projektitoetuste kaudu dünaamilise kultuurisektori edendamine arenguriikides. Erilise tähelepanu all on kultuuripoliitika ja loomemajandus. UNESCO on UNCTAD klassifikaatori alusel koostanud nimekirja konventsiooniosalistest arenguriikidest, kellelt taotlusi oodatakse.