Moodustati UNESCO maailmapärandi Tallinna nõukogu

29.09.2010

Tallinna linnavalitsuse poolt kokku kutsutud nõukogu moodustamise ajendiks olid 2010. a jaanuaris Tallinna külastanud UNESCO ekspertorganisatsiooni ICOMOSi eksperdi Margaretha Ehrströmi soovitused. Tallinna vanalinn on olnud UNESCO maailmapärandi komitee teravdatud jälgimise all alates 2005. aastast ning komitee on korduvalt ette heitnud vanalinna põhjaliku kaitsekorralduskava puudumist. Ekspert leidis, et olemasolev Tallinna vanalinna arengukava ei vasta kaitsekorralduskava nõuetele ning tõdes, et üheks tõsiseks probleemiks on ka pärandipaiga üldiseks haldamiseks mõeldud nõukogu puudumine. „Maailmapärandi paiga nõukogu tuleks luua niipea kui võimalik, eelistatavalt juba 2010. aastal,“ rõhutas Ehrström. Selle nõukogu eesmärgiks on luua Tallinna kui maailmapärandi paiga säilitamiseks ja arendamiseks läbipaistev ja avatud arutelu- ja dialoogikeskkond. Nõukogu vastutab ka kaitsekorralduskava koostamise eest ja jälgib selle täitmist. UNESCOle tuleb tehtust aru anda 1. veebruariks 2011.

Nõukogu esimeheks otsustas linnavalitsus kutsuda UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni peasekretäri Marika Valgu. Komisjoni aseesimeheks kinnitati abilinnapea Yana Toom ja liikmeteks Tallinna kultuuriväärtuste ameti juhataja Anu Kivilo, Tallinna ettevõtlusameti juhataja Marek Jürgenson, Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Toomas Õispuu, linna peaarhitekt Endrik Mänd, Tallinna Kesklinna vanem Aini Härm, Tallinna kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik, linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja Küllo Arjakas ja linnapea nõunik Jüri Kuuskemaa.

ado.slave(‘adoceandelfieeroonhjgfab’, {myMaster: ‘Bxf3C_rC18iPH6XwXtAzs7A_ggAfhh37ZnnwGmMcdXP.c7′ });

if(typeof adoceandelfieeroonhjgfab==’function’){adoceandelfieeroonhjgfab();}

Liikmetena kutsuti nõukogu töös osalema ka riigikogu liige Kadri Simson, muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu, kultuuriministeeriumi asekantsler Anton Pärn, Eesti delegatsiooni juht maailmapärandi komitees Mart Kalm ja arhitekt Dmitri Bruns.

Nõukogu tööd korraldab Tallinna kultuuriväärtuste amet. Nõukogu esimene koosolek toimus 29.septembril, järgmine kohtumine leiab aset 1. detsembril.