Noored otsivad lahendusi globaalprobleemidele

29.03.2014

Noored otsivad lahendusi globaalprobleemidele

29.−30. märtsini toimub Tallinna Pae Gümnaasiumis ja Välisministeeriumis ÜRO simulatsioon, mille käigus arutlevad keskkooliõpilased Eestist ja naaberriikidest maailma valuprobleemide üle.

ÜRO simulatsioon on Eestis juba neljandat korda toimuv hariv rollimäng, kus õpilased esindavad erinevate riikide seisukohti. Simulatsiooni viimane, ÜRO peaassamblee päev toimub Välisministeeriumi pressisaalis.

Välispoliitika- ja diplomaatiahuvilised noored 14 erinevast koolist Eestist ja välisriikidest tegelevad simulatsiooni käigus mitmete teemadega, milledest olulisemad on sellel korral keemiarelvade tõkestamine, Süüria põgenike olukord, lapse õigused ja tervishoiusüsteemide võrdlus. Üritusel osalevad lisaks Eesti noortele ka külalised Lätist ja Norrast.

Teemad on simulatsioonile valitud just nende päevakohasuse tõttu nii ÜRO-s kui ka Eestis. Läbi rollimängu arendavad noored analüüsimis-, arutlemis-, esinemis- ja meeskonnatöö oskusi ning püüavad leida toimivaid lahendusi maailma probleemidele. Simulatsiooni töökeeleks on inglise keel.Ì

ÜRO simulatsioon on Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku üks ühistegevustest käesoleval aastal. Üleilmne UNESCO ühendkoolide võrgustik alustas oma tegevust juba aastal 1953 ning tänaseks kuulub võrgustikku rohkem kui 9000 haridusasutust 176 riigist. Võrgustik töötab tänu pühendunud õpetajatele, kes soovivad oma õpilastele anda lisaharidust ja avardada nende maailmavaadet. Eesti võrgustikus on sel õppeaastal 17 kooli. Simulatsiooni toimumist korraldavad UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon, MTÜ Mondo Maailmahariduse keskus ning Tegusad Eesti Noored, rahaliselt toetab Eesti Välispoliitika Instituut. Ürituse sisulisse külge on panustanud Välisministeerium.

Lisainfo: 

ürosimulatsioon.unesco.ee